První jízda vláčkem- Děhylov- oddělení jahůdek- červen 2013