Aktuality – archiv


Vzdělávací akce DRS v roce 2016

Připravované kurzy v DRS MNO p.o. ve spolupráci s ČADBT

Fyziologická a patologická chůze u pacientů s DMO

 • Lektor: Mgr. Gołębiowski Sebastian
 • Termín: 18.3.16 – 19.3.16
 • Místo: DRS MNO p.o.

Program workshopu

 • 18.3.2016
 • 9,30 – 10,00 hod. prezentace
 • 10,00 hod. – 16,00 hod. ( pauza od 12,30 – 13,00 hod.)
 • Fyziologická chůze :
 • Podmínky chůze
 • Definice
 • Rozdělení cyklu chůze (kinetika i kinematika)
 • GRF (Ground Reaction Force)
 • Chůze v praxi
 • Diskuse

19.3.2016

 • 9,30, – 15,30 hod. (pauza od 12,30 – 13,00 hod.)
 • Chůze u pacienta s DMO
 • Mechanizmy patologické chůze
 • Klasifikace chůze u DMO
 • Kompenzační mechanismy při chůzi
 • Videoanalýza
 • Diskuse

Cena: 400,-Kč / účast na jednom dni, 600,-Kč / účast na obou dnech

Pro členy ČADBT zdarma.

Akce bude ohodnocena kredity POUZP a bude samozřejmě tlumočena do českého jazyka.

S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení a psací potřeby.

Občerstvení zajištěno.

členové ČADBT mají přednost před nečleny

NDT Basic Bobath v pediatrické praxi

 • 2. Část – 4.4. – 15.4.2016 -ergoterapeutická část pod vedením Fotini Zografou (Senior Bobath lektor – Ergoterapeut) a logopedická část pod vedením Dore Blom (Senior Bobath lektor – Logoped)
 • 3.část – 9.5. -20.5.2016 – fyzioterapie pod vedením Mgr.Roberta Giezka ( Bobath lektor – fyzioterapeut) , asistence na všech částech Mgr.Olga Večeřová

Dyspraxie

 • Fotini Zografou (Senior Bobath lektor – Ergoterapeut)
 • Dore Blom (Senior Bobath lektor – Logoped)
 • 9.-10.4.2016
 • Místo konání: Dětský rehabilitační stacionář Ostrava Poruba
 • cena: 2000,-Kč pro nečleny ČADBT, 100,-Kč pro členy ČADBT

Prechtlova metoda

 • prof.Christa Einspieler
 • Základní kurz: 5.- 8.9. 2016
 • Místo konání: Hotel Green (www.hotelgreen.cz)
 • cena: 8800,-Kč nečlenové ČADBT
  7500,-Kč členové ČADBT

Workshop Prechtlova metoda

 • konzultace videí, které si člověk přinese např. složitějších pacientů.
 • 9.9.2016
 • Někteří budou mít asi více videí a někteří nepřinesou žádná – jen potřebujeme dopředu vědět, kolik jich bude.
 • cena: 1000,-Kč nečlenové
  500,- Kč členové
 • Místo konání: Hotel Green (www.hotelgreen.cz)

Vzdělávací akce v DRS 2016 pořádané ve spolupráci s ČADBT

Interní semináře:

 • 28.4.2016
  „Kochleární implantace – indikace, operace,a logopedická péče“ – přednášející Havlíková Eva, Kopecká Barbora,Komínek Pavel
  „Zvukové procesory KI – zkušenosti a novinky“ – přednášející Rostislav Maděrič
 • 17.6.2016
  Konference DRS

Kurzy a školící akce

 • 18.3. – 19.3.2016
  „Fyziologická a patologická chůze“ – přednášející Sebastian Gołębiowski
 • 4.4. – 15.4.2016
  2.část kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
 • 9.4. – 10.4.2016
  „Dyspraxie“ – přednášející Dore Blom, Foteini Zografou
 • 9.5. – 20.5.2016
  3.část kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
 • 1.8. – 9.8.2016
  „Senzorická integrace – 2.stupeň“ – přednášející Aleksandra Jankowska Owczarz
 • 5.9. – 8.9.2016
  „Kurz Prechtlovy metody“ – přednášející Christa Einspieler
 • 9.9.2016
  „Workshop Prechtlovy metody“ – přednášející Christa Einspieler

Vzdělávací akce DRS v roce 2015

 • 29.9.- 23.10.2015 BASIC BOBATH v pediatrické praxi pod vedením zahraničních lektorů 2. část proběhne v roce 2016
 • 23.9.2015 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k 25.výročí Činnosti DRS
 • 24.9.2015 AAK seminář
 • 27.11.2015 Seminář KPSCR a Hygiena a mytí rukou
 • 1.12.2015 Konference k 25. Výročí činnosti DRS
 • 18.12.2015 Celodenní seminář DRS

Vážené kolegyně, kolegové,

s radostí oznamujeme, že v anketě Moravskoslezská sestra 2016 v kategorii Ambulantní a domácí péče zvítězila všeobecná sestra paní Dagmar Šrámková z Dětského rehabilitačního stacionáře. Paní Šrámkové moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší nemocnice.

Vedení nemocnice

Vzdělávací akce DRS v roce 2016

si-pozvanka-kopie


Připravované kurzy v DRS MNO p.o. ve spolupráci s ČADBT

Fyziologická a patologická chůze u pacientů s DMO

 • Lektor: Mgr. Gołębiowski Sebastian
 • Termín: 18.3.16 – 19.3.16
 • Místo: DRS MNO p.o.

Program workshopu

 • 18.3.2016
 • 9,30 – 10,00 hod. prezentace
 • 10,00 hod. – 16,00 hod. ( pauza od 12,30 – 13,00 hod.)
 • Fyziologická chůze :
 • Podmínky chůze
 • Definice
 • Rozdělení cyklu chůze (kinetika i kinematika)
 • GRF (Ground Reaction Force)
 • Chůze v praxi
 • Diskuse

19.3.2016

 • 9,30, – 15,30 hod. (pauza od 12,30 – 13,00 hod.)
 • Chůze u pacienta s DMO
 • Mechanizmy patologické chůze
 • Klasifikace chůze u DMO
 • Kompenzační mechanismy při chůzi
 • Videoanalýza
 • Diskuse

Cena: 400,-Kč / účast na jednom dni, 600,-Kč / účast na obou dnech

Pro členy ČADBT zdarma.

Akce bude ohodnocena kredity POUZP a bude samozřejmě tlumočena do českého jazyka.

S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení a psací potřeby.

Občerstvení zajištěno.

členové ČADBT mají přednost před nečleny

NDT Basic Bobath v pediatrické praxi

 • 2. Část – 4.4. – 15.4.2016 -ergoterapeutická část pod vedením Fotini Zografou (Senior Bobath lektor – Ergoterapeut) a logopedická část pod vedením Dore Blom (Senior Bobath lektor – Logoped)
 • 3.část – 9.5. -20.5.2016 – fyzioterapie pod vedením Mgr.Roberta Giezka ( Bobath lektor – fyzioterapeut) , asistence na všech částech Mgr.Olga Večeřová

Dyspraxie

 • Fotini Zografou (Senior Bobath lektor – Ergoterapeut)
 • Dore Blom (Senior Bobath lektor – Logoped)
 • 9.-10.4.2016
 • Místo konání: Dětský rehabilitační stacionář Ostrava Poruba
 • cena: 2000,-Kč pro nečleny ČADBT, 100,-Kč pro členy ČADBT

Prechtlova metoda

 • prof.Christa Einspieler
 • Základní kurz: 5.- 8.9. 2016
 • Místo konání: Hotel Green (www.hotelgreen.cz)
 • cena: 8800,-Kč nečlenové ČADBT
  7500,-Kč členové ČADBT

Workshop Prechtlova metoda

 • konzultace videí, které si člověk přinese např. složitějších pacientů.
 • 9.9.2016
 • Někteří budou mít asi více videí a někteří nepřinesou žádná – jen potřebujeme dopředu vědět, kolik jich bude.
 • cena: 1000,-Kč nečlenové
  500,- Kč členové
 • Místo konání: Hotel Green (www.hotelgreen.cz)

Vzdělávací akce v DRS 2016 pořádané ve spolupráci s ČADBT

Interní semináře:

 • 28.4.2016
  „Kochleární implantace – indikace, operace,a logopedická péče“ – přednášející Havlíková Eva, Kopecká Barbora,Komínek Pavel
  „Zvukové procesory KI – zkušenosti a novinky“ – přednášející Rostislav Maděrič
 • 17.6.2016
  Konference DRS

Kurzy a školící akce

 • 18.3. – 19.3.2016
  „Fyziologická a patologická chůze“ – přednášející Sebastian Gołębiowski
 • 4.4. – 15.4.2016
  2.část kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
 • 9.4. – 10.4.2016
  „Dyspraxie“ – přednášející Dore Blom, Foteini Zografou
 • 9.5. – 20.5.2016
  3.část kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
 • 1.8. – 9.8.2016
  „Senzorická integrace – 2.stupeň“ – přednášející Aleksandra Jankowska Owczarz
 • 5.9. – 8.9.2016
  „Kurz Prechtlovy metody“ – přednášející Christa Einspieler
 • 9.9.2016
  „Workshop Prechtlovy metody“ – přednášející Christa Einspieler

Do DRS zavítal Helppes

Dne 5. 11. 2014 jsme opakovaně přivítali asistenční psy z organizace Helppes. Jde o organizaci, která se snaží o integraci osob se zdravotním postižením do společnosti, kolektivu a o návrat do aktivního života. Důležité jsou pro tyto osoby rozšířené možnosti při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti. To vše za pomoci speciálně vycvičených psů.


Česká asociace dětských Bobath terapeutů, jejímiž členkami jsou i někteří pracovníci Dětského rehabilitačního stacionáře, získala grant k financování projektu „Vzdělávání terapeutů v BOBATH KONCEPTU“

Česká asociace dětských Bobath terapeutů (ČADBT), která je organizací sdružující fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy a lékaře, kteří se dále vzdělávají a získali certifikát od Evropské asociace Bobath terapeutů, získala grant k financování projektu „Vzdělávání terapeutů v BOBATH KONCEPTU“, číslo projektu CZ.1.07/3.2.07. Základ této asociaci daly výše uvedené profese, ve kterých pracují i kolegyně z našeho Dětského rehabilitačního stacionáře a jsou jejími členkami. Práce ČADBT se prolíná s prací a vizí MNO.

 

Advance Bobath

 • kurz analýzy pohybu a terapeutických dovedností
 • lektor Jean Pierre Maes
 • 21. 9. – 26. 9. 2013

Vzdělávací akce v DRS MNO – 2013 – 2. pololetí

 • 13.10.2014 – FELDEN KRAIS
 • 7.11.2014 – REFRESH TEJPOVÁNÍ
 • 8.11.2014 – MTC TAPING
 • 22.11.2014 – PROTETIKA U DĚTÍ S DMO – p. Krasowicz
 • 27.11.2014 – ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE VOKS – Mgr. Tereza Tobolová
 • 1.-12.12. 2014- BABY BOBATH – Zofia Swiling
 • 22.12.2014 – KONFERENCE DRS MNO – MEZIOBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ