Aktuality

Mediální plán DRS – 2017

Akce pro zaměstnance:

 • 26.1.2017 Seminář General Movement – observace dětí dle Prechtla
  Přednášející MUDr.Alice Nogolová
 • 23.2.2017 Seminář Management rhb péče po BTX
  MUDr.Jan Staněk
 • 6.4.2017 Seminář Zkušenosti s lázeňskou péčí dětí
  Mgr.Renata Sysalová, Radka Kratochvílová
 • 4.5.2017 Seminář Prezentace firmy MEDICO
  P.Prokeš
 • 23.6.2017 Konference v DRS (zatím není přesný název)
 • 22.12.2017 Konference v DRS ( zatím není přesný název)

Semináře v DRS na 2.pol nemáme zatím naplánované

Akce pro odbornou veřejnost, ale i s možností účasti zaměstnanců:

 • 9.1. – 20.1.2017 2. část 7.kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
  Foteini Zografou, Thedora Franciska Blom
 • 1.4.2017 Workshop „Buď boss“ – Mgr.Kamila Bartusiková
 • 20.4. – 28.4.2017 Kurz „Senzorická integrace 2° “ – 1.část
  Aleksandra Jankowska Owczarz
 • 15.5. – 26.5.2017 3. Část kurzu „NDT Basic Bobath v pediatrické praxi“ (ukončení)
  Mgr.Olga Vačeřová, Zofia Szwiling
 • Červen 2017 workshop „Vývoj dětské nohy“ – MUDr.O.Adamec
 • 31.7. – 6.8.2017 Kurz „Senzorická integrace 2° „- 2. část (ukončení)
  Aleksandra Jankowska Owczarz
 • Září 2017 „Stanley ortézy – vytváření ortéz“
 • Říjen 2017 „Dyspraxie“ – Foteini Zografou
 • Listopad 2017 1. Část 8.kurzu „NDT Basic Bobath v pediatrické praxi“
  Mgr. Olga Večeřová, MUDr.Jana Švandová, MUDr.Jana Robenková

Akce pro dětské pacienty – možnost spoluúčasti rodičů, zaměstnanců

 • Leden 2017: Návštěva Betléma v kostele Třebovice
 • Únor : Karneval v DRS
 • Březen: Divadlo loutek
 • Duben: Pečení perníků, malování kraslic v DRS i v Tescu
  Den Země
  Solná jeskyně
 • Květen: Dopravní hřiště
  Divadélko ENTENTÝKY v DRS
 • Červen: Výlety, Den řemesel, MDD, Klub Kašpárek
 • Září – říjen: Tématické aktivity, apod.
  Helppes Praha
 • Listopad: Dlabání dýní, pracovní dílnička
  Loutkové divadlo
 • Prosinec: Aktivity spojené s Mikulášem a vánocemi v DRS i Tescu

Mediální plán na rok 2017