Bobath koncept

Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manzelů Berty a Karla Bobathových, kteří koncept vytvořili a zároveň založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy. Navštěvují ho i dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách. Bobath centrum rovněž organizuje vzdělávácí kursy pro odborníky.

Primářka stacionáře spolu s fyzioterapeutkou úspěšně absolvovaly vzdělávací program v neurovývojové terapii a jsou nositeli certifikátu Bobath terapeuta.

Bobathovi pohlížejí na dětskou mozkovou obrnu jako na neprogresivní onemocnění, které vzniklo na základě poškození nezralého dětského mozku. Tento poškozený mozek se nadále vyvíjí a nese s sebou četnou řadu příznaků. Je to především porušený vývoj dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech a také porušený tonus a porucha koordinace pohybu.

Dle kvality posturálního tonu vytvořili Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která má sloužit především ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a k určité orientaci ve výběru vhodných léčebných technik.

Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a při tom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. Mluvíme o tom, že terapeut provádí handling za použití jeho jednotlivých technik. Tyto techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, lavičky, labilní plochy atd.)

Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Bobath koncept je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světe. Ve stacionáři se zaměřujeme na jeho aplikaci a nejčastěji volíme Bobath koncept u starších dětských pacientů.

Seznam certifikovaných Bobath terapeutů

Seznam certifikovaných Bobath terapeutů najdete na www.cadbt.cz a www.bobath.sk.

Certifikovaní Bobath terapeuti pracující v DRS MNO:

 • Jaroslava Apriasová – fyzioterapeut
 • Monika Brumovská – fyzioterapeut
 • Libuše Hrnčárková – fyzioterapeut
 • Radka Kratochvílová DiS. – ergoterapeut
 • Lucie Krestová DiS. – fyzioterapeut
 • Martina Krupníková DiS. – ergoterapeut
 • Simona Michalíková – fyzioterapeut
 • Mgr. Monika Paprčiaková – fyzioterapeut
 • Miroslava Přívozníková – fyzioterapeut
 • Mgr.Hana Marie Robenková – fyzioterapeut
 • MUDr. Jana Robenková – lékař
 • Mgr.Klára Sosnová – fyzioterapeut
 • Mgr. Renáta Sysalová – fyzioterapeut
 • MUDr. Jana Švandová – lékař
 • Mgr. Petra Tomanová – fyzioterapeut
 • Mgr. Olga Večeřová – fyzioterapeut
 • Mgr. Lenka Zagorová – logoped