Co je DMO?

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO) je neprogresivní onemocnění, které vzniká na základě poškození nezralého mozku v období před, během nebo po porodu dítěte. Je to dlouhodobé onemocnění, které je spojeno s řadou problémů charakteru zdravotního, sociálního, pedagogického i společenského.

Dítě s DMO se ve svém vývoji opožďuje ve všech nebo jen v některých vývojových složkách – pohybu, vnímání, kognitivních schopnostech, řeči aj. Kromě opožděného vývoje je většinou přítomno patologické napětí – vysoké (spasticita), nízké (hypotonie) nebo kolísavé. Mohou být přítomny mimovolní pohyby, které dítě není schopno ovlivnit. Na základě patologického napětí používá dítě k pohybu špatné pohybové vzory, které si častým používáním fixuje. K poruše napětí a koordinace pohybu se časem připojuje zkrácení některých svalových skupin (kontraktury) – např. Achillovy šlachy, podkolenních svalů aj. Mohou také vznikat deformity na kostech a kloubech (skoliosy, subluxace, luxace).

DMO provází řada přidružených problémů. Časté jsou poruchy zraku, sluchu, vývoje řeči a také opožďování vývoje rozumových schopností. Od narození mohou mít rodiče potíže s krmením dítěte (např. dítě nesaje, nadavuje nebo zvrací, zakuckává se, odmítá kouskovanou stravu, nekouše, nežvýká apod.) nebo s jeho nadměrným sliněním. Závažným přidruženým projevem je také epilepsie. Nemalá část dětí je inkontinentní.

Terapie dětí s DMO je dlouhodobým, celoživotním procesem. Vyžaduje co nejvčasnější zahájení komplexní léčby, na které se podílí řada lékařů – pediatr, dětský neurolog, rehabilitační lékař, ortoped a další. Dítě je pravidelně sledováno a terapeutický postup je volen individuálně podle aktuálního nálezu. Léčebná rehabilitace dítěte s DMO probíhá za použití nejrůznější metodik a konceptů, které jsou vybrány na podkladě podrobného vyšetření dítěte a zjištění všech možností rodiny tuto léčbu soustavně provádět. Nejčastěji aplikovanými metodikami jsou metodika reflexní lokomoce dle prof.Vojty, neurovývojová terapie manželů Bobathových, konduktivní terapie dle Pöteho, neuromuskulární proprioceptivní facilitace dle Kabata a další. Do komplexní péče o dítě s DMO patří také péče psychologická a logopedická.

Některé děti s DMO musí dlouhodobě užívat léky (např.antiepileptika), nosí brýle, používají různé kompenzační pomůcky. Řada z nich podstupuje operační zákroky (např. na svalech, kostech, kloubech aj.).

Z důvodu zkvalitnění léčebné péče se v dnešní době řada jedinců s DMO dožívá dospělého věku, kde pak musí řešit další problémy, zdravotní – bolesti páteře a kloubů, potíže s vyprazdňováním atd., sociální – vzdělávání, pracovní uplatnění, potřeba osobní asistence, ale i problémy osobní, jako např. navazování partnerských vztahů.