Denní pobyt

V rámci denního pobytu pečují o děti na dvou odděleních zdravotní sestry a ošetřovatelky. Jejich hlavním úkolem je zajištění odborné péče a bezpečného pobytu dětí během dne. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Sestry stimulují schopnosti dětí v rámci programu SNOEZOLEN (stimulace všech smyslů), motivují je k aktivním činnostem, vedou k maximální možné samostatnosti.

Důležitou součástí práce sester na odděleních je polohování dětí, k tomuto účelu využívají vertikalizační stojany, klíny, válce, balóny, ortopedické sedačky atd. V průběhu dne děti absolvují vodoléčbu, inhalace a další procedury dle ordinace lékaře.

Stravování dětí v průběhu dne je zajišťováno rovněž ošetřovatelským personálem na odděleních. Děti s těžkým handicapem jsou krmeny individuálně s využitím bukofaciální reedukace.

Pro práci sester je nezbytná úzká spolupráce s rodinou. Rodiče jsou sestrami pravidelně informováni o dění na odděleních a mají možnost kdykoli se aktivně účastnit všech aktivit.

Orientační harmonogram denního pobytu

06:00 – 07:30 příjem dětí
07:30 – 08:00 snídaně
08:10 – 08:40 skupinové zaměstnání se speciálními pedagogy a sestrami
08:40 – 11:30 individuální práce s dětmi (individuální práce se spec. ped., logopedie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie, zaměstnání se sestrami, volná hra, pobyt venku)
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 13:00 propouštění dětí, ukládání k spánku
13:00 – 14:00 odpolední klid, relaxace
14:00 – 15:30 svačina, odpolední činnosti, propouštění dětí

Akce pořádané pro děti

  • maškarní bál
  • oslava dne dětí
  • návštěvy divadla
  • mikulášská besídka
  • besídky pro rodiče
  • tématické výlety (letiště, statek, …)
  • den plný řemesel
  • výlety do okolí
  • slavnostní oběd v restauraci
  • tématická setkání