Kdo jsme?

Dětský rehabilitační stacionář je zdravotnickým zařízením, detašovaným pracovištěm Městské nemocnice v Ostravě.

Hlavním cílem je zajištění především včasné a komplexní rehabilitace u dětí, jejichž zdravotní stav si to žádá. Důraz je kladen na sledování dětí s riziky raného období s cílem zajistit co nejdříve adekvátní léčebnou rehabilitaci. Komplexní rehabilitace je poskytována především dětským pacientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Jedním z typických rysů je úzká spolupráce s celou rodinou handicapovaného dítěte.

Diagnostická struktura pacientů stacionáře je široká. Může se jednat o malé kojence s prostým opožďováním vývoje, o děti s porušeným vývojem na základě poškození centrálního nervového systému ( poškození na základě raných rizik, vrozené vývojové vady, degenerativní onemocnění, nádorová onemocnění, poúrazové stavy aj.), děti s vrozenou vadou pohybového ústrojí, s deformitami páteře, hrudníku, se stavy po úrazu pohybového aparátu, s bolestivými stavy pohybového aparátu. Prostě každé onemocnění vyžadující komplexní rehabilitaci. Nejčastěji navštěvují stacionář pacienti s dětskou mozkovou obrnou. Část kapacity stacionáře využívají i rodiče dětských pacientů především při bolestech páteře a zároveň starší obyvatelé, žijící v blízkosti stacionáře.

Komplexní péče je poskytována formou ambulantních návštěv nebo denním pobytem.Pro denní pobyt je ve stacionáři vyčleněno celkem 30 míst pro děti předškolního věku. Během denního pobytu je dětem zajištěno kromě komplexní péče i stravování. Péče v zařízení je hrazena z části ze zdravotního pojištění a z části z rozpočtu města. Rodiče přispívají na pobyt dětí 125,-Kč na den.

Komplexní péči zajišťuje tým kvalitně erudovaných zdravotnických a pedagogických pracovníků. Ve stacionáři pracuje pediatr, rehabilitační lékař, ortoped, dětský neurolog, klinický logoped a psycholog, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, řádně proškolený ošetřovatelský personál a speciální pedagogové. Samozřejmostí je poskytování poradenských služeb v sociální oblasti.

Dětský rehabilitační stacionář je ojedinělým zařízením v regionu, jehož provoz je z části pokryt dotacemi Magistrátu města Ostravy.