Sponzorská pomoc zařízení

Dětský rehabilitační stacionář je specializovaným detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava, jejíž zřizovatelem je Magistrát města Ostravy. Z tohoto důvodu část nákladů na provoz hradí magistrát ze svého rozpočtu. Další finance přicházejí do zařízení ze zdravotních pojišťoven na základě odborných výkonů, které byly vykonány u pacienta a vykázány jednotlivým pojišťovnám.

Handicapovaným dětem se snažíme poskytovat všestranně odbornou péči, která v sobě zahrnuje nejen použití nejrůznějších kompenzačních a stimulačních pomůcek, ale i nutnost neustálého odborného vzdělávání odborných pracovníků stacionáře.

Tato péče je finančně velice náročná, a proto se obracíme na jednotlivce i firmy s prosbou o finanční či materiální pomoc.

V případě Vašeho zájmu pomoci, kontaktujte:
vrchní sestra
Mgr. Darja Waczyńska
T +420 596 965 643
E darja.waczynska@mnof.cz

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, pobočka Ostrava
Č.účtu. 37 40 28 083/0300
Variabilní symbol: 35 01 00

Děkujeme všem vstřícným lidem za pomoc, kterou projevili našim dětem.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ, podpořil částkou 77 666 Kč naše Občanské sdružení Želvička. Peníze jsme využili na pořízení speciálních pomůcek pro rehabilitaci a multisenzorické stimulační cvičení. Zakoupili jsme optická světelná vlákna, sekvenční komunikátory a polohovací pomůcky. Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje Moravskoslezský kraj. V roce 2016 rozdělil částku 2 mil. Kč mezi 10 projektů z řad veřejnosti a 11 projektů od zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ. Od založení v roce 2006 podpořil Nadační fond projekty v Moravskoslezském kraji částkou větší než 70 mil. Kč.

Arcelor Mittal zakoupil Rebox v roce 2016

Magnetoterapie od RWE

Inhalátory od ArcelorMittal Ostrava

Sponzoři od roku 2008

 • Nadace ČEZ
 • Pivovary Staropramen a.s., Pivovar Ostrava, Hornopolní 57,Ostrava
 • Želvička o.s., se sídlem Ukrajinská 1534, Ostrava – Poruba
 • FORTUNA sázková kancelář a.s, Vodičkova 30, Praha 1
 • CATR – Jiří Froněk, Lučinská 430/12, Ostrava
 • Ing.Josef Potribný, K.Světlé 22, Havířov
 • EUROPROJEKT, Hasičská 52/551, Ostrava
 • KOVOCENTRUM – Steel products, s.r.o., Ruská 1212/49, Ostrava
 • TH Trading s.r.o., Litovelská 17, Olomouc
 • CENTRUM Moravia Sever spol.s.r.o., Rudná 3, Ostrava
 • L§L – Lukáš Kresta, Nábřeží 1517, Příbor
 • Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava
 • ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s., Starobělská 56, Ostrava
 • MORYS s.r.o., Rudé armády 247, Paskov
 • Petr Schindler, Dolní 228, Šilheřovice
 • Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, Praha
 • Bioptická a cytologická laboratoř – MUDr.Pavel Formánek, A.Gavlase 262, Ostrava – Dubina
 • Severomoravská plynárenská a.s., Plynární 2748/6, Ostrava
 • EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 706 02 Ostrava – Vítkovice
 • Ing. Vladimír Šlosnikl, Kolářská 183, 747 64
 • Manželé Gondkovi – Restaurant EUKALYPTUS, U Letiště 4, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
 • Želvička o. s.
 • Arcellor Mittal Ostrava
 • Crux consulting s.r.o.
 • SMP Net s.r.o.
 • ZŠ Krásné Pole
 • ZŠ Generála Píky Ostrava
 • Pivovary Staropramen a.s Praha
 • Stolařství Petr Krömer
 • JMP Net s.r.o
 • Energizer Czech spol s.r.o
 • KU Řezáč
 • Deloitte
 • B.Braun Medical s.r.o
 • Bc.Tereza Kolářová
 • Jitka Šmídová
 • Pavlína a Přemysl Koneční
 • Lenka Rohovská
 • TNT Express
 • florbalový tým 1.SC WOOW Vítkovice
 • KRATEGUS spol. s. r. o
 • ICZ a.s.

Za rodiče dětí v DRS:

 • Veškrnová Eva
 • Petruláková Miroslava
 • Tvarůžková Zuzana
 • Funiok Štěpán