Komu je služba určena

Cílová skupina uživatelů služby

Služba je určena osobám starším 27 let (s chronickým onemocněním, zdravotním postižením, seniorům), které se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

Služba nebude poskytnuta osobám

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • které by závažným způsobem porušovaly pravidla kolektivního soužití
 • s duševním onemocněním
 • s akutní závislostí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách

Principy uplatňované v zařízení

 • multidisciplinární spolupráce
  na poskytování služeb v zařízení se podílejí zdravotničtí pracovníci – všeobecné sestry, a zdravotně-sociální pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci sociální péče, administrativní pracovníci, spolupracujeme s ošetřujícím lékařem zařízení a praktickými a odbornými lékaři uživatelů služby, usilujeme o vzájemnou výměnu informací mezi těmito profesemi a vzájemnou spolupráci při společné péči o uživatele služby,
 • individuální přístup
  každého uživatele vnímáme jako originálního jedince, zajímají nás schopnosti, potřeby, zájmy každého jedince, na základě těchto informací plánujeme pomoc a péči o tohoto jedince,
 • podpora autonomie
  naše uživatele podporujeme k co největší autonomii, tj. schopnosti vést život podle vlastních pravidel, je-li to možné, snažíme se tak předcházet závislosti na péči a pomoci druhé osoby,
 • respektování a dodržování práv uživatele služby