Poskytované služby

Ubytování

Dům sociálních služeb (DSS) poskytuje ubytování ve třech dvoulůžkových a dvaceti třílůžkových pokojích.
Ke každému pokoji náleží bezbariérové WC s umyvadlem, společné pro dva pokoje.
Vybavením samotného pokoje je polohovací elektrické lůžko se signalizačním zvonkem, noční stolek, vestavěná uzamykatelná šatní skříň, stůl, židle.
Po dohodě si uživatel může pokoj vybavit také vlastními předměty – televize, rádio, obrázky na stěnu.
Na každé stanici se nachází koupelna s příslušenstvím pro uživatele s omezením pohybu, a kompenzační pomůcky.
Celá budova je centrálně vytápěna, má zajištěnu dodávku teplé a studené vody, elektřiny, úklid pokoje, praní prádla, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla uživatelů.
Výše úhrady (platný ceník od 01.02.2013): 170 Kč/denně

Stravování

Je poskytováno dle zásad zdravé výživy, přiměřeně zdravotnímu stavu a probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku.
Poskytujeme tři hlavní a dvě doplňková jídla (svačinky).
Uživatelé mají možnost výběru ze 3 druhů hlavního jídla – oběda.
Uživatel může stravu libovolně odhlašovat, přihlašovat. Uživatel nemusí stravu odebírat.
Výše úhrady (platný ceník od 01.02.2013) Strava celkem: 137 Kč

  • Snídaně 27 Kč
  • Přesnídávka 7 Kč
  • Oběd 62 Kč
  • Svačina 7 Kč
  • Večeře 34 Kč

Zajišťujeme stravování uživatelům se zavedenou nasogastrickou sondou.
Nutriční výživa je zajišťována ve spolupráci s lékařem poradny klinické výživy, který vystaví recept. Regulační poplatek za vystavení receptu a doplatek na výživu hradí uživatel z vlastních finančních zdrojů.
Uživatel dále hradí režijní náklady ve výši: 59 Kč/denně.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zajišťují pracovníci sociální péče, všeobecné sestry, zdravotně-sociální pracovníci individuálně dle aktuálního zdravotního stavu a schopností uživatele.
Zaměstnanci zařízení respektují individuální zvyky a hodnoty uživatelů služby, přizpůsobují péči potřebám a životnímu rytmu a respektují hranice schopností uživatelů služby.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Zařízení podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb, které jsou v daném místě dostupné.
Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, s těmito institucemi spolupracuje a vytváří příležitosti pro využívání uživateli.
Uživatelé mají možnost využívat veřejné služby individuálně dle své volby.
Zařízení podporuje uživatele ve využívání vlastních přirozených sítí jako je rodina, přátelé, poskytuje uživatelům služby podporu při řešení obtíží a konfliktů ve vztazích k osobám blízkým a chrání jejich oprávněné zájmy.
Zařízení poskytuje poradenskou činnost, zastupuje uživatele služby při jednáních s úřady, institucemi.

Zařízení nabízí uživatelům zprostředkování a využití následujících služeb:

  • Zajištění kadeřnických služeb a pedikůry.
  • Možnost nákupu v bufetu v areálu zařízení, popř. doprovod.
  • Zajištění doručování důchodů a písemností.
  • Zajištění uložení finančních obnosů a cenností v trezoru v zařízení, popř. zajištění uložení financí na depozitní účet.
  • Zajištění účasti na kulturních a společenských akcích mimo zařízení s doprovodem.

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

Uživatelé mají možnost účasti na volnočasových aktivitách pořádaných zařízením- sledování filmů, kondiční cvičení, společenské hry, vaření a pečení, poslech hudby, výlety do okolí, možnost zapůjčení knih.
Uživatelé mají možnost účasti na bohoslužbách, které se konají pravidelně 1 x za měsíc.

Zdravotní péče

Poskytování odborné ošetřovatelské péče
Zajišťují nepřetržitě 24 hodin denně, všeobecné sestry, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zákona 96/2006 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.
Všeobecné sestry poskytují uživatelům služby odborné ošetřovatelské výkony na základě indikace ošetřujícího lékaře zařízení.

Zajištění lékařské péče, léků a zdravotnických pomůcek
Lékařská péče je poskytována formou zvláštní ambulantní péče, prostřednictvím ošetřujícího lékaře zařízení, který provádí v zařízení návštěvní službu.
Léky a zdravotnické pomůcky dlouhodobě užívané, předepisuje praktický, popř. odborný lékař uživatele.
Léky pro akutní potřebu předepisuje ošetřující lékař zařízení.
Doplatky na léky a regulační poplatky (poplatky za recepty, vyšetření ošetřujícím lékařem zařízení) uživatel hradí z vlastních finančních zdrojů.
Uživatel může využít možnosti bezplatného zajištění předepisování léků a zdravotnických pomůcek u jeho praktického, odborného lékaře, a to pověřeným zaměstnancem zařízení, který s praktickými lékaři uživatelů úzce spolupracuje.

Zařízení zajistí uživatelům lékařskou službu první pomoci v případě náhlého onemocnění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, které uživatele neohrožuje na životě a nevyžaduje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby.
Zařízení zajistí uživatelům rychlou lékařskou pomoc prostřednictvím zdravotnické záchranné služby v případě přímého ohrožení na životě či zdraví.