Interní a geriatrická ambulance

Interní ambulance

Pečujeme o chronicky nemocné s interními nemocemi (onemocnění kardiovaskulární, onemocnění zažívacího traktu, onemocnění plic, onemocnění kostí a kloubů apod.). Ve spolupráci s komplementem nemocnice provádíme diagnostiku, léčbu a dlouhodobé sledování nemocných, s cílem prevence závažných civilizačních chorob.

Geriatrická ambulance

Pečujeme o seniory s chronickými nemocemi v ambulantní péči, převážně se jedná o nemocné s postižením více orgánů, preferencí je péče o pacienty s počínajícími projevy demence. Provádíme diagnostiku, léčbu a dlouhodobé sledování pacientů s cílem zachování co nejlepší soběstačnosti do vysokého věku nemocných se snahou prevence závažných onemocnění stáří.

Posuzujeme zdravotní stav seniorů před závažnými chirurgickými zákroky.

Interní a geriatrická ambulance

Ordinace: budova H2 – přízemí

Ordinační doba
pondělí 13:00 – 14:30
čtvrtek 07:00 – 08:30
11:00 – 14:00
pátek 07:00 – 10:00
11:00 – 14:00

K VYŠETŘENÍ JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!

Provozní doba
pondělí 06:00 – 14:30
čtvrtek 06:00 – 14:30
pátek 06:00 – 14:30
Přestávka 12:30 – 13:00

všeobecná sestra
Božena Žurková

T +420 596 192 253