Ambulance

Gynekologická ambulance

Ordinační doba
pondělí – pátek 07:00 – 15:00
Pohotovost
pondělí – pátek 15:00 – 07:00
sobota – neděle nepřetržitě

T +420 596 192 716

  • Příjem k hospitalizaci
  • Objednání k plánovaným operacím a zákrokům

Příjmová ambulance porodní sál

Ordinační doba
pondělí – neděle nepřetržitě
Provozní doba
pondělí – neděle nepřetržitě

T +420 596 192 712

Poradna pro léčbu myomů

Ordinační doba
pondělí 12:00 – 13.30
pátek 12:00 – 13.30

prim. MUDr. Marek Ožana

T +420 596 192 716

V rámci poradny se stanovuje optimální léčebný protokol individualizovaný pro danou pacientku, zahrnující možnosti jak konzervativní, tak chirurgické.

Onkogynekologická ambulance

Ordinační doba
úterý 08:00 – 09:30

prim. MUDr. Marek Ožana

T +420 596 192 716

V rozsahu ambulance provádíme konziliární vyšetření při podezření na zhoubný nádor gynekologické etiologie, stanovení nutných vyšetření a léčebného postupu, objednání k operační léčbě, pooperační a poléčebnou dispenzarizaci pacientek s premaligním a maligním nálezem. Veškerá péče je realizována ve spolupráci s terénním gynekologem.

Ambulance onkogynekologické prevence

Ordinační doba
úterý 13:00 – 15:00

zástupce prim. MUDr. Michal Mihula

T +420 596 192 716

  • Diagnostika a léčba přednádorových stavů /prekanceróz/ děložního čípku, pochvy a vulvy.
  • Ošetření přednádorových lézí, konizace, laser vaporizace, lokální excize, biopsie, cytologie, expertní kolposkopie.
  • Dispenzarizace pacientek po ošetření, dispenzarizace rizikových pacientek.

Pouze na objednání, nutné doporučení příslušného ošetřujícího gynekologa.

Prenatální ultrazvuk. diagnostika

Ordinační doba
pondělí 12:30 – 15:00
středa 10:30 – 15:00

MUDr. Karel Fousek
MUDr. Miloš Zubík

T +420 596 192 716
Pouze na objedání

Ambulance dětské gynekologie

Ordinační doba
pondělí 09:00 – 10:00

MUDr. Barbora Fišerová

T +420 596 192 716

  • Preventivní vyšetření. Problematika výtoků. Endokrinní poruchy včetně poruch krvácení.
  • Úrazy, vývojové vady rodidel. Synechie.
  • Diagnostika nádorů rodidel, bolestí břicha, vyšetření po břišních operacích, po infekcích močových cest.
  • Návrhy na lázeňskou léčbu, forenzní vyšetření.

Pouze na objednání, nutné doporučení příslušného ošetřujícího gynekologa, eventuelně praktického lékaře.

Příjmová ambulance porodní sál

Ordinační doba
pondělí – neděle nepřetržitě
Provozní doba
pondělí – neděle nepřetržitě

Ambulance rizikové gravidity

Ordinační doba
úterý 08:00 – 11:00
pouze na objednání, vhodné doporučení příslušného ošetřujícího gynekologa

MUDr. Jana Kubinová

T +420 596 192 712

Při rizikovém průběhu těhotenství je matka, plod a po porodu i novorozenec ve zvýšeném nebezpečí. Tyto ženy nevykazují žádné zjevné chorobné příznaky, ale jsou zatíženy různým stupněm rizika. Většina patologických těhotenství vzniká právě u této rizikové skupiny žen. Všem těmto těhotným tato ambulance poskytuje intenzivní laboratorní a přístrojové sledování jejich těhotenství a konzultace se specialisty z jiných medicínských oborů. Takovouto cílenou péčí a prevencí lze zmírnit rizika pro ženu i plod na minimum.