Informace k ambulantnímu porodu

K ambulantnímu porodu je nutný předem vyplněný formulář „Převzetí novorozence po ambulantním porodu do péče praktického pediatra“, který je vhodný předem dodat na novorozenecké odd. – pokud to rodička stihne.