Informace k ambulantnímu porodu

K ambulantnímu porodu je nutný předem vyplněný formulář „Převzetí novorozence po ambulantním porodu do péče praktického pediatra“, který je vhodný předem dodat na novorozenecké odd. – pokud to rodička stihne.

Dotazník pro příjem rodičky na por. sál, další doklady a osobní věci viz „Informace pro nastávající maminky a tatínky“ , které doporučujeme sbalit v plném rozsahu. Kdyby došlo v průběhu porodu ke komplikacím, tak by se mohla doba hospitalizace protáhnout.