Oddělení operační gynekologie a rizikového těhotenství

Oddělení disponuje 28 lůžky. Pokoje jsou 2-3 lůžkové se sociálním zařízením. K dispozici jsou dále 3 nadstandardní jednolůžkové pokoje. Nadstandardní pokoje kromě vlastního sociálního zařízení jsou vybaveny televizorem, ledničkou a jsou zde neomezené návštěvní hodiny. Tyto pokoje lze předem objednat na určitý termín na telefonním čísle oddělení (viz níže).

Lůžka na oddělení jsou vyhrazena pro:

  • Diagnostiku a léčbu rizikových těhotenství – všechna nutná vyšetření a péče o těhotné pro zdárný vývoj plodu. V případě nutnosti naplánování optimálního času pro ukončení těhotenství.
  • Řešení akutních stavů pacientek – zajištění všech nutných vyšetření k objasnění a následnému řešení stavu pacientky, v případě nutnosti i operační řešení.
  • Předoperační přípravu a pooperační péči – před operací přijímáme pacientky obvykle jeden den před operací, kdy jsou provedeny nezbytné předoperační přípravy, podrobné seznámení pacientky s plánovanou operací, popř. nutná předoperační vyšetření. Pooperační pobyt je plánován s ohledem na aktuální zdravotní stav pacientky, rozsah a závažnost operace. Při rozhodování o propuštění do domácího prostředí hraje významnou roli také přání pacientky a samozřejmostí je ukončování hospitalizace také o víkendech a svátcích.
  • Diagnostické a operační zákroky s krátkodobou hospitalizací – po některých náročnějších vyšetřeních (zejména vyšetřeních v celkové anestezii) je nutno pacientky alespoň několik hodin, popř. jeden den sledovat. Propuštění závisí na aktuálním zdravotním stavu, a velkou měrou též na přání pacientky.

Cena nadstandardního pokoje je 700 Kč/den.

staniční sestra
Mgr. Karla Kaločová

T +420 596 192 565
E karla.kalocova@mnof.cz