Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvuková vyšetření provádí MUDr. Miloš Zubík, MUDr. Karel Fousek, MUDr. Jana Kubinová

T +420 596 192 716

Konziliární ultrazvuková vyšetření abdominální i vaginální sondou. Oddělení je vybaveno moderními ultrazvukovými přístroji GE Voluson a Samsung. Provádíme ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodů zejména v I. a II. trimestru gravidity. Vyšetření NT (šíjové projasnění) v rámci komplexní diagnostiky I. trimestru gravidity. Konziliární UZ vyšetření orgánů malé pánve.

UZ screening v I. trimestru gravidity

Součástí vyšetření je provedení odběru krve a ultrazvuku. Odběr krve se provede obvykle v 10. týdnu těhotenství, následuje ultrazvukové vyšetření, které se provádí od 10. do 13. týdne těhotenství. Na konci vyšetření Vám bude sdělen výsledek vyšetření, který vyjadřuje Vaše individuální riziko Downova syndromu a jiných genetických vad plodu. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Ceník nadstandardních služeb.

Screening preeklampsie v I. trimestru gravidity

Screening preeklampsie je rozšířením běžného screeningu v prvním trimestru těhotenství. Je neinvazivní, k jeho provedení jsou potřeba krevní odběry těhotné, měření krevního tlaku, cílené dotazování a specializované ultrazvukové vyšetření. Lze jej provádět spolu s komplexním prvotrimestrálním screeningem při jedné návštěvě těhotné v 11.–13. týdnu těhotenství. Tento screening je schopen zachytit až 95 % těhotných s rizikem preeklampsie a růstového opoždění plodu. V případě pozitivního nálezu jsou těhotné okamžitě doporučena opatření k omezení rizika vzniku preeklampsie.

Co je preeklampsie?

Preeklapsie je jedno z nejzávažnějších onemocnění vyskytujících se v těhotenství. Postihuje 2–8 % všech těhotných a může vést k závažnému poškození plodu i matky, v ojedinělých případech i ke smrti jednoho z nich, či dokonce obou. Projevuje se vysokým krevním tlakem a dalšími závažnými nálezy. Čím dříve toto onemocnění v těhotenství vzniká, tím závažnější průběh má. Zároveň je časná forma preeklampsie velmi často spojena s růstovým opožděním plodu, což dále zvyšuje zdravotní rizika pro plod a dítě po porodu.
Tento test není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V případě absolvování screeningu preeklampsie v rámci komplexního prvotrimestrálního screeningu na našem pracovišti je toto vyšetření účtováno za zvýhodněnou cenu.

UZ screening v II. trimestru gravidity

Jedná se o čistě ultrazvukové vyšetření, jež je zaměřeno na komplexní zhodnocení stavby těla Vašeho plodu. Vyšetřující postupně dle standardizovaného protokolu prověří přítomnost a stavbu většiny orgánů plodu se zaměřením na nejčastější vrozené vývojové vady (např. rozštěpy rtu a patra, poruchy vývoje mozku aj.). Na konci vyšetření je Vám sdělen výsledek ve formě podrobné zprávy, týkající se všech vyšetřených orgánů. V případě abnormálního nálezu Vám bude navržen další postup. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Ceník nadstandardních služeb.

3D ultrazvukové vyšetření se záznamem

Na našem oddělení nabízíme provedení 3D zobrazení plodu se záznamem na DVD disk a pořízením fota z termoprinteru. Součástí výkonu je cca 10 – 15 minut záznamu na DVD a 2 výtisky z termoprinteru v černobílé kvalitě. Vyšetření je prováděno přístrojem GE Voluson E6.

Termín provedení záznamu je nutno objednat na Gynekologické ambulanci MNO tel: +420 596 192 716. Cena záznamu (viz ceník nadstandardních a hrazených služeb oddělení Gynekologie a porodnictví MNO).

Pozn.: Vyšetření neslouží k diagnostice vrozených vývojových vad plodu. Případné nalezené odchylky nebo vývojové vady nemusí být při vyšetření sděleny!