Diabetologické akreditované centrum

Nachází se v pavilonu D2.

Ordinační doba

pondělí 09:00 – 15:00
úterý 09:00 – 15:00
středa 09:00 – 15:00
čtvrtek 09:00 – 15:00
pátek 09:00 – 15:00

MUDr. Jitka Homolová
vedoucí lékař
MUDr. Jitka Homolová

T +420 596 194 652
E jitka.homolova@mnof.cz

sestra
Renáta Michalisková
T +420 596 193 104

Diabetologická ambulance

Ordinační doba

pondělí 08:00 – 14:00  MUDr. Silvie Srpová

sestra
Mgr. Jašíková Jana
T +420 596 194 805

Nutriční terapeutky:
vedoucí NT
Iva Reková
T +420 596 194 190

Dáša Monsportová
T +420 596 194 308

Kateřina Bartoncová
T +420 596 194 307

Psycholog:
PhDr. Svatopluk Antoš
T +420 734 685 302
E svatopluk.antos@mnof.cz

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:

  • Diabetologie, AP II. typu
  • Diabetologie. AP I. typu

Pracoviště poskytuje komplexní péči pacientům z regionu Ostravsko a Moravskoslezského kraje.

Diabetologická ambulance

Zabývá se komplexní diagnostikou a terapií diabetiků 1. typu, 2. typu, sekundárního diabetu a gestačního diabetu.

Věnujeme se péči o diabetiky léčené perorálními antidiabetiky, inzulínem, vč. aplikace inzulínu inzulinovou pumpou. Pacienti jsou edukováni o podstatě svého onemocnění, jeho akutních i chronických komplikacích, o zásadách dietního stravování i režimových opatřeních a také o selfmonitoringu hladin glykemii diabetologem a nutričními terapeutkami, s možností opakovaných reedukací, které provádíme individuálně i skupinově. Hospitalizace pacientů, ať už k reedukaci či nastavení a úpravě terapie inzulínem probíhá na akreditovaném interním oddělení městské nemocnice.

Nácvik aplikace inzulínu a inkretinových preparátů stejně jako edukaci obsluhy glukometru provádí diabetologická sestra. Nastavování terapie inzulinovou pumpou preferujeme za krátkodobé hospitalizace na interním oddělení po opakovaném ambulantním poučení.

Pacienti jsou pravidelně vyšetřování na přítomnost možných komplikací diabetu, ať už makrovaskulárních či mikrovaskulárních, ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice, zejména očním oddělením, neurologií, nefrologickým, kardiologickým a angiologickým pracovištěm.

V rámci chronických komplikací diabetu a jejich prevence se zvlášť specializujeme na problematiku diabetické nohy – máme statut podiatrické ambulance garantovaný českou diabetologickou společností. Provádíme screeningové vyšetření v rámci prevence i ošetřování chronických defektů nohou DKK.