Endoskopie

Nachází se v pavilonu E3.

MUDr. Petr Kovala

vedoucí lékař
as. MUDr. Petr Kovala

Hana Gazdová

staniční sestra
Hana Gazdová


Endoskopující lékaři

  • MUDr. Petr Kovala
  • MUDr. Jaromír Vrána
  • MUDr. Milan Kremer
  • MUDr. Iva Lerchová
  • MUDr. Martina Ďurovcová
  • MUDr. Radka Košková
  • MUDr. Martin Kraus
  • MUDr. Jan Kancnýř

Endoskopické pracoviště se nachází v pavilonu E3. Pracoviště provádí všechny základní endoskopické metody (gastroskopii – včetně transnasální, rektoskopii, sigmoideoskopii, kolonoskopii, ERCP) a všechny metody terapeutické (urgentní endoskopickou léčbu krvácení, polypektomii, endoskopickou slizniční resekci – EMR, léčbu onemocnění žlučových cest a slinivky břišní – papilotomii, litotrypsi, zavádění stentů v různých oblastech GIT aj.). V roce 2011 bylo zavedeno vyšetřování pacientů metodou dvojbalonové enteroskopie. Pracoviště je v posledních 3 letech vybaveno novou radiální i lineární endoskopickou ultrasonografií (EUS), která dovoluje provádět intervenční výkony zvláště u onemocnění slinivky břišní. V tradici oddělení je komplexní přístup k onemocněním žlučových cest, a to jak cestou endoskopickou, tak v případě nutnosti i transkutánní-transhepatální, prováděnou na jednom pracovišti vybaveném rtg vyšetřovnou (U-rameno). V indikovaných případech může provádět i cholangioskopii (mother-baby, transkutánní cholangioskopii). Pracoviště provádí PEG (perkutánní endoskopickou gastrostomii). Součástí oddělení je vyšetřovna jícnové pH-metrie, jícnové a anální manometrie. Součástí pracoviště je břišní sonografie.

Ročně oddělení provede např. 3500 endoskopických vyšetření žaludku, 1900 vyšetření tlustého střeva, 400 ERCP, přes 6000 ultrazvukových vyšetření břicha a 300 EUS v oblasti horního i dolního GIT. Oddělení zajišťuje nepřetržitou pohotovostní endoskopickou službu. Pracoviště se účastní programu depistáže kolorektálního karcinomu v České republice.

Vyšetření jsou prováděna po místním znecitlivění a nitrožilní aplikaci utišujících léků a v indikovaných případech i v celkové anestezii.

Endoskopie trávicího traktu může být spojena s nepříjemnými pocity, strachem a úzkostí. Standardně na našem oddělení využíváme řadu postupů ke snížení Vašeho diskomfortu či bolesti v průběhu diagnostického nebo léčebného zákroku. Především nitrožilní aplikací léků se sedativními (tlumivými) a analgetickými (protibolestivými) účinky.

Jedna z možností, kterou Vám nově nabídneme je inhalační anestezie (vdechování inhalátorem nebo maskou) pomocí směsi 50% oxidu dusného a 50% kyslíku (též rajského plynu).

Tato metoda je vhodná především pro ty, kteří potřebují řídit či pracovat bezprostředně po diagnostickém nebo léčebném výkonu.