Podiatrická ambulance

Nachází se v pavilonu D1.

Ordinační doba
úterý 09:00– 15:30  MUDr. Martina Hanovcová
čtvrtek 13:00 – 15:30  MUDr. Martina Hanovcová
pátek Podiatrický screening, dle domluvy  Mgr. Jana Jašíková

MUDr. Jitka Homolová
vedoucí lékař
MUDr. Jitka Homolová

T +420 596 194 652
E jitka.homolova@mnof.cz

sestra
Mgr. Jana Jašíková
T +420 596 193 103, +420 596 194 805

Podiatrická ambulance se věnuje péči o diabetické pacienty s tzv. syndromem diabetické nohy, což je komplexní postižení cév a nervů dolních končetin komplikované vznikem možných otlaků až defektů lokalizovaných v oblasti nohy (tzn. postižení dolní končetiny od kotníku níže).

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s defekty ischemické, neuropatické i smíšené etiologie, po podrobném vyšetření provádíme lokální ošetření hyperkeratózy a menších defektů, rozsáhlejší rány ošetřujeme ve spolupráci s chirurgickou ambulancí pro léčbu chronických ran v naší nemocnici. Péče v této ambulanci je mezioborová, spolupracujeme s angiology, radiology, neurology, chirurgy, dermatology, ortopedy a protetiky.

V rámci preventivního programu provádíme tzv. podiatrický screening pro všechny regionální diabetiky spočívající v základním neurologickém a angiologickém vyšetření specializovanou podiatrickou sestrou trvající asi 20 min. s následným zhodnocením lékařem, doporučením péče o dolní končetiny a zvážením dispensarizace v podiatrické ambulanci.

Objednání je možné u sestry Jašíkové na T +420 596 194 805 denně 7:00 – 15:00.