Poradna pro léčbu obezity a poruch tukového metabolismu

Nachází se v pavilonu D2.

MUDr. Jitka Homolová
vedoucí lékař
MUDr. Jitka Homolová

T +420 596 194 652
E jitka.homolova@mnof.cz

sestra
Renáta Michalisková
T +420 596 193 104

Pečujeme o pacienty se získanou i dědičnou poruchou metabolismu tuků. Provádíme depistáž genetických příčin některých familiárních hypercholesterolémií. V rámci terapie užíváme jednak dietní opatření, se kterými pacienta seznámí lékař i nutriční terapeutky, jednak farmakologickou terapii individualizovanou dle potřeb i nálezů pacienta.

Poradna pro léčbu obezity

Zabýváme došetřením i terapií pacientů s nadváhou a obezitou. Po komplexním rozboru laboratorních parametrů i seznámení se se stravovacími a pohybovými zvyklostmi pacienta provádíme jejich edukaci stran dietních opatření – redukční jídelníček sestavujeme „na míru“ pacienta ve spolupráci s nutričními terapeutkami. Pacienti jsou školeni i o nutnosti adekvátní pohybové aktivity. V indikovaných případech užíváme antiobezitickou léčbu.

Telefonické objednání do dílčích ambulancí je možné s doporučením praktického či odborného lékaře u sestry R. Michaliskové na tel. čísle: +420 596 193 104 denně od 07:00 do 15:00 hod. (polední přestávka 12:00 – 12:30 hod.).