Kardiologie

Kardiologie se nachází v pavilonu E3.

Předchůdce Kardiologie – II., interní oddělení, bylo jedním ze tří interních oddělení v MNO. Od šedesátých let minulého století se profilovalo v zařízení, specializované na péči o nemocné se srdečními a cévními onemocněními.

V roce 1995 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce s modernizací přístrojového vybavení a prostorovou přestavbou, cílenou na další specializaci v oblasti péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami a zvýšení komfortu pacientů.

Kardiologická část oddělení sestává z diagnosticko-intervenčního komplementu katetrizačního a arytmologického sálu a komplexu 78 kardiologických lůžek včetně 7 lůžek koronární jednotky.

Ambulantní část oddělení pokrývá potřeby kardiologické a angiologické péče o nemocné sledované po hospitalizaci i léčené primárně v ambulantním režimu ve spolupráci s terénními lékaři.

Pracoviště je akreditováno pro uskutečňování postgraduálního vzdělávacího programu pro specializační obor kardiologie. Oddělení má akreditaci pro vnitřní lékařství, poskytuje prostor i pro výuku studentů ošetřovatelství.