Cévní ambulance

Nachází se v prostoru hlavního vstupu do nemocnice naproti bankomatu.

Slouží k ambulantnímu sledování pacientů s cévními chorobami, zejména s ischemickou chorobou dolních končetin, stavy po hluboké žilní trombóze a po plicní embolii.

všeobecná sestra
Bc. Martina Šrubařová
T +420 596 192 972

Ordinační doba
pondělí
úterý 11:00 – 13:00
MUDr. Jan Dostál
středa 08:00 – 12:00
MUDr. Radka Krpcová
čtvrtek 08:00 – 11:00
MUDr. Jiří Gilík
pátek