Informační materiály

 1. EKG – elektrokardiografie
 2. Ergometrie
 3. EKG holter (24 hodinové monitorování EKG)
 4. Tlakový holter (ambulantní monitorování TK)
 5. Monitorování životních funkcí (EKG, krevního tlaku)
 6. HUTT test
 7. Echokardiografické vyšetření
 8. Jícnové echokardiografické vyšetření
 9. Dobutaminové zátěžové echokardiografické vyšetření
 10. Koronarografie, perkutánní koronární intervence
 11. Pravostranná srdeční katetrizace a hemodynamické vyšetření
 12. Intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherentní tomografie (OCT)
 13. Měření frakční průtokové rezervy (FFR)
 14. Elektrická kardioverze
 15. Punkce perikardu
 16. Implantace trvalého kardiostimulátoru
 17. Výměna kardiostimulátoru
 18. Dočasná kardiostimulace
 19. Ultrazvukové cévní vyšetření
 20. Digitální fotopletyzmografie D-PPG
 21. Tužkový Doppler, měření kotníkových tlaků
 22. Perfuzní kožní tlaky – PKT
 23. Radiofrekvenční ablace a elektrofyziologické vyšetření