Klinická biochemie (OKB)

Informace o laboratorních testech (300 testů, 98 nejběžnějších onemocnění) naleznete na webu LabTestOnline.cz.

Pro další informace doporučujeme navštívit multimediální portál mojemedicina.cz.

Oddělení klinická biochemie

Oddělení Klinická biochemie (KB) je součástí Městské nemocnice Ostrava, p.o., nachází se v pavilonu D1. Organizačně je začleněno pod Úsek náměstka ředitele pro léčebnou péči.

Předmětem činnosti KB je provádění chemických analýz ve všech druzích biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, pot, punktáty, stolice apod.). Výsledky laboratorních vyšetření jsou důležité pro stanovení diagnózy, sledování léčby, určení prognózy onemocnění a zhodnocení zdravotního stavu.

Provoz oddělení je nepřetržitý, základní pracovní doba je od 6:30 do 15:00 hod. Jsou zastoupeny tyto kategorie pracovníků: lékař, odborní pracovníci ve vyšetřovacích metodách, zdravotní laboranti, laboratorní asistenti, sanitářky a pracovníci THP. Oddělení je vybaveno moderními výkonnými automatickými analyzátory a počítačovou sítí. Služby poskytuje převážně vlastní nemocnici, některá vyšetření provádí i pro další zdravotnická zařízení a ambulantní lékaře.

Struktura pracoviště

 • laboratoř statimová – provádí statimová vyšetření v rozsahu uvedeném v laboratorní příručce. Je vybavena automatickým analyzátorem Architect ci8200, přístrojem pro analýzu krevních plynů – cobas b221 a také výkonným osmometrem OSMO STATION OM-6060.
 • laboratoř rutinní analýzy – provádí rutinní analýzy v rozsahu uvedeném v laboratorní příručce. Srdcem této laboratoře je výkonný automatický analyzátor Architect ci8200. Poskytuje spolehlivě přesné a rychlé výsledky, má malou spotřebu analyzovaného materiálu.
 • laboratoř imunoanalýzy – tato laboratoř provádí stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových hladin, kardiálních markerů a autoprotilátek. Stanovení se provádí na imunomodulu analyzátoru Architect ci8200.
 • laboratoř analýzy močových konkrementů – analyzuje močové konkrementy pacientů z široké spádové oblasti. Laboratoř kombinuje chemické kvalitativní metody, optické metody – polarizační mikroskopii a infračervenou spektroskopii, pro kterou má nyní k dispozici nový moderní infračervený spektrometr Nicolet iS10.
 • laboratoř močové analýzy – provádí semikvantitativní stanovení moče (chemicky i mikroskopicky v barveném preparátu). Dále kvantitativní morfologické stanovení močového sedimentu dle Hamburgera. Pro močovou analýzu se používá analyzátor Urisys 2400.
 • laboratoř vyšetření bílkovin (elektroforéza) – provádí elektroforézu séra i moče, kvantifikaci a typizaci monoklonálních imunoglobulinů. Výsledky elektroforetického stanovení dostává ordinující lékař s odborným komentářem klinického biochemika.

Činnost oddělení

Oddělení poskytuje:

 • základní biochemická vyšetření běžných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, punktáty, pot, stolice apod.)
 • speciální biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí, funkční testy – včetně přesných návodů pro jejich provedení)
 • rozbory močových konkrementů pro širokou spádovou oblast
 • konzultační služby v oblasti klinické biochemie
 • vyšetření pro samoplátce – např. glukóza, cholesterol, hCG, drogy v moči
 • logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním – odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu ze spádové oblasti

Kvalita práce

Laboratoř má zavedený systém interní kontroly kvality pro kvantitativní i kvalitativní metody, kritéria, frekvenci a způsob hodnocení, také postup při neúspěchu.

Pro všechna vyšetření, která laboratoř provádí, má vypracovaný plán zkoušení způsobilosti (EHK – externí kontrola kvality). Dodavatelem jednotlivých cyklů je firma SEKK.s.r.o. a německá firma RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik Bonn). Úspěšným absolvováním získává laboratoř Certifikáty, které jsou v laboratoři uloženy a jsou na požádání k dispozici. Jeden pracovník laboratoře je supervizorem kontrolního cyklu EHK pro močový sediment při SEKK s.r.o.