Akreditace

Oddělení Klinické biochemie je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

25. ledna 2017 oddělení Klinická biochemie úspěšně prokázalo plnění požadavků Auditu DAA pro registrovanou odbornost 801 – Klinická biochemie.

Číslo osvědčení: DAB-066-2016-0304-801
vydáno dne: 25. 1. 2017

Platnost tohoto osvědčení je dva roky od data vydání.