Klinická hematologie (OKH)

Oddělení se dělí na část klinickou – hematologická ambulance – a část laboratorní.

Laboratorní část provádí:

  • Vyšetření krevního obrazu, tj. stanovuje počty a blíže určuje jednotlivé druhy krevních elementů jak pomocí automatických analyzátorů tak i mikroskopicky. Laboratoř taktéž hodnotí nátěry kostních dření.
  • Koagulační vyšetření – laboratoř vyšetřuje testy, které zachycují různé poruchy krevní srážlivosti a/nebo se těmito testy sleduje účinnost antikoagulační léčby.
  • Krevní banka provádí vyšetření krevních skupin, protilátek proti červeným krvinkám a vyšetření před podáním krevních transfúzí.

 

Hematologická ambulance

V hematologické ambulanci je zajišťována diagnostická, léčebná a dispenzární péče o pacienty s chorobami krve a s krvácivými poruchami.

Poruchy krvetvorby: nemoci, u nichž je porucha v jedné nebo více složkách krevních elementů (tj. v červených nebo bílých krvinkách nebo v krevních destičkách).

Poruchy krevního srážení se projevují snížením či naopak zvýšením krevní srážlivosti.

Součástí diagnostiky či sledování léčby pacienta může být odběr kostní dřeně, který se provádí jak punkcí hrudní kosti, tak biopsií z kosti kyčelní.

Oddělení dispenzarizuje zhoubné krevní choroby, v jejichž léčbě spolupracuje s vysoce specializovanými hematologickými pracovišti.

Součástí Klinické hematologie je Centrální odběr krve v nemocnici, kde se ambulantním pacientům odebírá krev pro vyšetření na základě požadavků ambulantních lékařů.