Akreditace

Oddělení Klinické hematologie je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Osvědčení o registraci NASKL

9. března 2017 oddělení Klinická hematologie úspěšně prokázalo plnění požadavků Auditu DAB pro registrovanou odbornost 818 – Laboratoř hematologická (včetně výkonů sdílených touto odborností).

Číslo osvědčení: DAB-009-2017-0425-818
vydáno dne: 9. 3. 2017

Platnost tohoto osvědčení je dva roky od data vydání.