Ambulance

Ambulance se nachází v areálu nemocnice v pavilonu D1. Hematologická ambulance zajišťuje diagnostiku a komplexní léčebnou péči i dispenzarizaci pacientů s krevními chorobami a poruchami hemostázy. Provoz dočasně zajišťuje primář oddělení v denním provozu. V indikovaných případech provádí i protinádorovou terapii v prostorách onkologického oddělení. Potřebná ambulantní terapie a bioptické výkony se provádí v ambulantních prostorách. Provoz zajišťují dva atestovaní lékaři – hem. specialisté a dvě registrované sestry.

Soubor vyšetřovaných a sledovaných nemocí:

  • chronické leukémie (u akutních jen diagnostika a předání na specializované pracoviště)
  • mnohotný myelom
  • nehodgkinské lymfomy
  • myelodysplastický syndrom
  • myeloproliferativní onemocnění (polcytemia vera, esenciální trombocytémie)
  • anemie různé etiologie
  • poruchy hemostázy vč,. trombofilních stavů
  • trombocytopenie

Lékaři OKH zajišťují konziliární činnost pro všechna klinická oddělení nemocnice včetně návrhu léčby a event. převzetí do dalšího ambulantního sledování.
Kontakt:

Prim. MUDr. Cecília Bodzasová T +420 596 194 777
MUDr. Jana Laská (pondělí, čtvrtek, pátek) T +420 596 194 776
MUDr. Marie Mičaníková (úterý) T +420 596 194 776
MUDr. Petra Hauserová T +420 596 194 589
sestry – objednávky po 13. hodině T +420 596 193 579

Venerpunkce

Ordinační doba
pondělí 10:30 – 12:00 13:00 – 14:00
úterý 10:30 – 12:00 13:00 – 14:00
středa 10:30 – 12:00 13:00 – 14:00
čtvrtek 10:30 – 12:00 13:00 – 14:00
pátek 10:30 – 12:00 13:00 – 14:00

Aplikace injekcí

Ordinační doba
pondělí 13:00 – 14:00
úterý 13:00 – 14:00
středa 13:00 – 14:00
čtvrtek 13:00 – 14:00
Provozní doba
pondělí 07:00 – 16:00
úterý 07:00 – 14:30
středa 07:00 – 14:30
čtvrtek 07:00 – 16:00
pátek 07:00 – 13:00

Konzilia jsou prováděna průběžně.