Informované souhlasy

  • Léčba transfúzními přípravky
  • Sternální punkce, Trepanobiopsie
  • Universální informovaný souhlas