Vedení oddělení

molendova

primář
MUDr. Dagmar Molendová

Vzdělání:

  • VŠ – Lékařská fakulta UP Olomouc – všeobecné lékařství
  • atestace I.stupně – radioterapie
  • atestace nástavbová v oboru klinická onkologie

V Městské nemocnici Ostrava od roku 2013

Znalost jazyků:

  • angličtina

Členství v odborných společnostech:

  • ČLK – Česká lékařská komora
  • ČLS JEP – Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  • ČOS – Česká onkologická společnost

T +420 596 194 779
T +420 596 193 779
E dagmar.molendova@mnof.cz


zástupce primáře
MUDr. Antónia Kyjovská

T +420 596 194 839
T +420 596 193 331
E antonia.kyjovska@mnof.cz


vrchní sestra
Jarmila Badurová

T +420 596 193 334
E jarmila.badurova@mnof.cz