Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá základní a specializovanou komplexní péčí o pacienty. Léčebna dlouhodobě nemocných vznikla v roce 1976 a je detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava.

Areál Léčebny je umístěn v klidném a příjemném prostředí s výhledem do lesa. Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyřech stanicích. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. Stanice jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. Návštěvy pacientů jsou denně od 15:00 do 17:00 hodin.

Pro naše pacienty nabízíme za poplatek 190 Kč/den dva nadstandardní pokoje umístěné na stanici C (třetí patro).. Pokoje jsou vybavené dřevěným nábytkem, polohovacím lůžkem, chladničkou, televizním přijímačem a mini hi-fi soupravou. Návštěvy na nadstandardně vybavených pokojích jsou umožněny nepřetržitě.

V LDN je kladen velký důraz na rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a zlepšení kvality života pacientů. Stavební uspořádání a vybavení zdravotnickou technikou je plně vyhovující léčbě a potřebám dané kategorie pacientů.

Pacienti jsou do LDN přijímáni na základě vyplněné žádosti odesílajícím lékařem. Součástí žádosti o přijetí pacienta do LDN je sociální šetření, které zajišťuje Referát sociálních služeb.

Doba hospitalizace v LDN se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta.

Pacienti jsou přijímáni s medicínskými diagnózami napříč všemi klinickými obory. Důvodem hospitalizace v LDN je především pokračování v léčbě, pokračování v rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a mobilizace, při stabilizovaném zdravotním stavu a zároveň při momentální nemožnosti propuštění do ambulantní péče. Lékařská péče je poskytována nepřetržitě, včetně sobot, nedělí a svátků. Informace o zdravotním stavu pacientů podává určeným osobám primář MUDr. Marcel Frýbl a ošetřující lékaři.

Stanice A staniční sestra
ošetřující lékař
Mgr. Ingrid Tomicová
MUDr. Martin Černý
Stanice B staniční sestra
ošetřující lékař
Alena Jiráková
MUDr. Jiří Novohradský
Stanice C staniční sestra
ošetřující lékař
Petra Karkošková
MUDr. Marcela Persichová
Stanice D staniční sestra
ošetřující lékař
Šárka Dalíková
MUDr. Dana Štembírková