Jak se k nám dostat a na koho se obrátit?

Adresa

U Stavisek 235/65
716 00 Ostrava-Radvanice
Najít na mapě

Spojovatelka
T +420 595 222 611, 650
F +420 595 222 604

Možnost dopravy do LDN Radvanice

  • Autem – v blízkosti areálu je možno zaparkovat na parkovišti.
  • Městskou hromadnou dopravou z centra Ostravy na zastávku „Hranečník“
    • ze zastávky „Most Miloše Sýkory“ trolejbus č. 101, 107
    • ze zastávky „Náměstí Jurie Gagarina“ trolejbus č. 110, autobus č. 22
    • ze zastávky „Výstaviště“ tramvaj č. 4, 12

    Na zastávce „Hranečník“ přestup na autobus č. 29, 30. Výstup na zastávce „Léčebna dlouhodobě nemocných“.

Na koho se obrátit?

primář LDN Radvanice
MUDr. Marcel Frýbl
Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři je zodpovědný za kvalitní léčbu jednotlivých pacientů.

ošetřující lékaři
Každá stanice má svého ošetřujícího lékaře, který zajišťuje kvalitní lékařskou péči o pacienty a také Vám v době návštěv podá informace o zdravotním stavu vašeho příbuzného.

vrchní sestra
Mgr. Marcela Gabzdylová
Je zodpovědná za personální zajištění a odbornou úroveň poskytované ošetřovatelské péče včetně péče rehabilitační.

staniční sestry
Zodpovídají za organizaci a poskytování přímé ošetřovatelské péče na jednotlivých stanicích.

rehabilitační pracovníci
Zajišťují rehabilitaci vašeho blízkého a rádi vám podají informace o pokračování a výsledcích rehabilitace vašeho příbuzného.

sociální pracovnice
Je vždy připravena Vám pomoci při řešení sociálních otázek týkajících se vašeho příbuzného.
T +420 595 222 618, +420 595 222 605

nutriční terapeut
T +420 596 193 186