Rehabilitační péče

Rehabilitační péči v LDN tvoří komplex individuálních a skupinových aktivit, které zajišťují kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Je zaměřena zejména na podporu soběstačnosti. Výběr vhodného terapeutického prostředku vychází z léčebného plánu, zdravotního stavu pacienta a schopnosti spolupráce pacienta.

  • individuální léčebně-tělesná výchova (ILTV)
  • aplikace tepla parafínovými zábaly
  • vodoléčeba
  • elektroléčba
  • nácvik sebeobsluhy
  • skupinová léčebně-tělesná výchova (SLTV)
  • skupinové psychosociální aktivizační programy (reminiscence, zájmová ergoterapie, podpora kognitivních funkcí, setkání s nemocničním kaplanem)