Zdravotně-sociální služby

Oddělení zdravotně-sociálních služeb

Sociální pracovnice ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky a rodinnými příslušníky pomáhají mimo jiné zajišťovat další péči o klienty v domácím prostředí s pomocí:

  • pečovatelské služby
  • agentury osobní asistence
  • agentury domácí ošetřovatelské péče

V případě, kdy není možné zajistit domácí péči, sociální pracovnice pomáhají s umístěním klientů v jiných zařízeních dle potřeb a zdravotního stavu klientů:

  • domov pro seniory
  • azylové zařízení
  • denní stacionář
  • hospic
  • Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava atd.

Kontakty na sociální pracovnice

zdravotně-sociální pracovník
Mgr. Radana Matějíčková
T +420 595 222 618
E radana.matejickova@mnof.cz
přidělené stanice: A, B
kancelář: suterén budovy Léčebny dlouhodobě nemocných

sociální pracovník
Mgr. Nikola Gojová DiS.
T +420 595 222 605
E nikola.gojova@mnof.cz
přidělené stanice: D
kancelář: suterén budovy Léčebny dlouhodobě nemocných

sociální pracovník
Mgr. Silvie Kolářová
T +420 595 222 608
E silvie.kolarova@mnof.cz
přidělené stanice: C
kancelář: suterén budovy Léčebny dlouhodobě nemocných

Kontaktní doba

pondělí 10:00 – 11:00 13:00 – 15:00
úterý 10:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa po telefonické domluvě 13:00 – 15:00
čtvrtek 10:00 – 11:00 13:00 – 16:00
pátek 10:00 – 11:00 13:00 – 15:00