Linka důvěry Ostrava

Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc telefonickou a internetovou podporu široké dospělé veřejnosti, včetně osob s psychickými nebo somatickými obtížemi, v akutních krizových situacích. Mohou to být emoční ztráty, úmrtí v rodině, sebevražedné tendence, vyrovnání se s nemocí nebo hospitalizací, aktuální vztahové konflikty, osamělost.

Pro klienty, kteří upřednostňují elektronickou formu komunikace, nabízíme vedle telefonického hovoru také chat a e-mailový kontakt.

Pomáháme nalézat vhodné formy pomoci při dlouhodobě zatěžujících situacích ve vztazích, rodině, práci. Jsme nápomocni při hledání řešení u počínajících i dlouhodobějších závislostí volajících nebo v jejich okolí. Jsme tady pro situace, kdy volající aktuálně pociťuje potřebu dostupného odborného a současně lidského kontaktu, který je pro něj bezpečný.
Linka důvěry Ostrava je poradcem, podporou a informačním zdrojem o péči v oblasti duševního zdraví a psychosociální pomoci. Je registrovanou sociální službou pro oblast Telefonická krizová pomoc. Poskytujeme základní sociální poradenství. Naším cílem je také podpora prevence v oblasti duševního zdraví především občanů Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Bezpečnost volajících je dána jejich anonymitou a z naší strany dodržováním etických pravidel.

Naším obecnějším cílem je především podpora prevence v oblasti duševního zdraví občanů Ostravy a přilehlého regionu.

Motto LD:
Spojení a propojení věcí je starší než jejich oddělování. I lidé byli nejdříve spolu….

Provoz LD

Od 1. ledna 2019 je provoz LD nepřetržitý (24 hodin denně).

Je pro nás přirozené, že voláte v noci nebo o víkendu. Pokud pracovník Linky důvěry Ostrava Váš hovor nepřijímá, důvodem je, že se věnuje klientovi, který LD kontaktoval před Vámi, prosíme o strpení a zavolání později.

linka_duvery_kontakt

Hovor je zpoplatněn běžným telekomunikačním tarifem – není bezplatný (pevná linka – operátor T-mobile, mobilní číslo – operátor O2). Před voláním na mobil LD si, prosím, přečtěte naše upozornění.
Dotazy na mailovou adresu linka.duvery@mnof.cz zodpovídáme do 7 pracovních dnů.

Chat Linky důvěry Ostrava

Chat Linky důvěry Ostrava je k dispozici každý pátek od 20:00 do 23:00 a každou neděli od 9:00 do 13:00.

Dialog můžete vést na adrese http://elinka.iporadna.cz/. Tato služba je provozována ve spolupráci s Internet poradnou Olomouc www.internetporadna.cz.

Linka důvěry plus

Na LD slouží odborníci různých specializací, proto zde máme i nástavbu k obvyklému provozu LD. Několikrát měsíčně nabízíme možnost cílenějšího kontaktu se specializovaným odborníkem v oblasti duševního zdraví. Konkrétnější otázky mohou kladeny k problémům, které jsou veřejností vnímány a spojovány s níže uvedenými specialisty. Anonymita volajícího i služby je zachována.

Cílenější dotazy je možno klást na stávajících číslech LD v následujících termínech:

Září 2019

Úterý 3. 9. Klinický psycholog – duševní poruchy a možnosti psychoterapie (18:00- 6:00)
Sobota 21. 9. Adiktolog – možnosti řešení závislostí  (6:00- 18:00)

Odborník bude k dispozici v termínech dle rozpisu, aniž by tím byl přerušen provoz LD pro ostatní zájemce.

Jiné služby

Linka důvěry pracuje také jako internetová poradna pro oblast duševního zdraví. Byla první LD v České republice (1997), která takovou službu poskytovala. Respektujeme tak potřeby části populace, pro kterou je přijatelnější svůj problém popsat písemně než telefonovat nebo osobně navštívit odborné pracoviště, např. psychologické či psychiatrické. Na vaše dotazy budeme odpovídat do 7 pracovních dnů. Budeme reagovat na každý dotaz.

Zájemcům nabízí pracovník LD možnost předání kontaktů na specializovaná zdravotnická zařízení, především psychiatry nebo klinické psychology, ale i na jiná zařízení ze spektra psychosociálních služeb jako jsou např. různé specializované poradny pro krizové situace.

Snažíme se systematicky budovat databázi zdravotnických a psychosociálních zařízení pro oblast duševního zdraví v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Průběžně evidujeme a dáváme k dispozici informace o různých zařízeních telefonické krizové pomoci v rámci celé ČR.

Tým LDO a jeho kontakty s volajícími

Vedoucím je PhDr. Svatopluk Antoš. Službu dále zajišťuje 14 externích pracovníků. Psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, zdravotní sestry a jiní odborní pracovníci z oblasti pomáhajících profesí s příslušným vzděláním pro tuto práci.

Tito pracovníci byli v roce 2016 celkem kontaktování v 3 822 případech. Z toho bylo 3619 kontaktů telefonní nebo mobilní linkou. Odepisovali jsme na 33 mailů a poskytli 170
hovorů prostřednictvím internetového chatu. Takže pokud nás kontaktuje, není to něco nezvyklého – jsme na to připraveni.

Organizace, spolupráce, výhled

Pracujeme nepřetržitě od 10. 9. 1990. Jsme součástí komunitní sítě sociálních služeb města Ostravy pro oblast duševního zdraví, které nás také významně finančně podporuje. Finanční podporu nám v roce 2012 poskytla také Nadace OKD. 1. června 2011 byla Krajským úřadem Moravskoslezského kraje LDO udělena registrace sociální služby pro oblast Telefonická krizová pomoc. V roce 2016 jsme byli zařazeni do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Spolupracujeme s Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje v oblasti tísňového volání. Podíleli jsme se na vytvoření etických kodexů pro LD v ČR.

Seznam všech linek důvěry v České republice (včetně specializovaných linek) naleznete na http://www.capld.cz/linky-duvery-cr.

Partner pro zajištění provozu Linky důvěry: