Nefrologické a hemodialyzační centrum

Nefrologické a hemodialyzační centrum Městské nemocnice v Ostravě slouží občanům Ostravska od roku 1989. Toto oddělení zajišťuje vysoce specializovanou a komplexní péči o pacienty s onemocněním ledvin v podmínkách, které snesou ta nejpřísnější měřítka z pohledu odbornosti, komfortu i bezpečnosti poskytované léčby.
V roce 2013 bylo oddělení přestěhováno z prostor na ul. Odboje do areálu Městské nemocnice do nově zrekonstruovaných prostor přízemí pavilonu A.
Kromě vlastní péče o pacienty je na oddělení prováděna vědecká a výuková činnost. Pracoviště bylo akreditováno MZ ČR dne 6. 12. 2006.
Hlavní náplní oboru nefrologie je prevence, diagnostika a léčba poruch a onemocnění ledvin.
Vzhledem k tomu, že ledviny v těle zastávají mnoho významných funkcí, je nefrologie velmi širokým oborem. Všeobecně známá je očišťovací schopnost ledvin od produktů metabolismu, vlastnosti endokrinní, krvetvorbě (produkce erytropoetinu) a při řízení systémového krevního tlaku (produkce reninu).
V současné době trpí onemocněním ledvin různého rozsahu přibližně 10 % populace, význam nefrologie tak nabývá na důležitosti.
Nejčastěji jsou na nefrologii léčeni lidé trpící zánětlivými a nezánětlivými onemocněními ledvin, nádory ledvin a onemocněními, která v ledvinách nevznikají, ale jejich funkci poškozují.
Mezi velmi důležité úkoly nefrologie patří náhrada ledvinných funkcí při jejich selhání, ať už akutním nebo chronickém, dialýzou. O tyto dialyzované pacienty nefrologie dlouhodobě pečuje.
Nefrologie úzce spolupracuje s jinými lékařskými obory, především imunologií, urologií, diabetologií, endokrinologií, kardiologií, angiologií a cévní chirurgií.
Diagnostický a terapeutický komplement je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně mimo neděli. Hemodialyzační centrum zajišťuje péči chronicky dialyzovaným pacientům, konziliární činnost pro hospitalizované pacienty. V rámci pracoviště je k dispozici nefrologická ambulance s denním provozem v pracovní dny.

Hemodialyzační centrum

Nachází se v přízemí pavilonu A. Centrum zajišťuje náhradu funkce ledvin u pacientů s chronickou renální insuficiencí. Chronicky hemodialyzační program je poskytován v nepřetržitém provozu vždy od pondělí do soboty zkušeným týmem lékařů a zdravotních sester pracujících v souladu s nejmodernějšími poznatky a guidelines v oblasti nefrologie a hemodialýzy.

Moderní pracoviště nabízí příjemné, klidné a bezpečné prostředí, zázemí moderní nemocnice vybavené špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou a klimatizovaný hemodialyzační sál se 14 dialyzačními lůžky včetně 2 infekčních boxů.

Rekreační hemodialýzy – nutno objednat na tel. 59 619 2942, 59 619 4507, předem zaslat lékařskou zprávu poštou nebo na mailovou adresu: eva.mrazkova2@mnof.cz

BudA