Nefrologická ambulance

Zajišťuje komplexní specializovanou péči o pacienty s chronickou renální insuficiencí, nachází se v přízemí pavilonu A.

Nefrologická ambulance trvale dispenzarizuje zejména pacienty s chronickými formami nemocí ledvin, jako jsou chronické glomerulonefritidy, pacienty s postižením ledvin při systémových chorobách (cukrovka, hypertenze, ateroskleróza, vaskulitidy a kolagenózy apod.) a nemocné s vrozenými poruchami ledvin. Trvale jsou sledováni také pacienti s chronickými záněty ledvin neinfekčního původu i pacienti s opakujícími se infekty ledvin a močových cest. Vyšetřujeme a léčíme pacienty s vysokým krevním tlakem, zejména, je-li způsoben ledvinami či jejich cévami.

Dispenzarizováni a léčeni jsou nemocní se sníženou funkcí ledvin, při jejich selhání nabízíme poradenství ve výběru nejvhodnějších metod náhrady funkce ledvin a specifickou přípravu na jednotlivé metody.

Poskytovaná péče:

  • diagnostika jednotlivých typů nefropatií včetně návaznosti na bioptické vyšetření ledvin
  • dispenzární péče o pacienty s nedostatečností ledvin a s pokročilým selháním ledvin v predialyzační fázi
  • poradenství a následná příprava pacientů k jednotlivým metodám náhrady funkce ledvin
  • dlouhodobá péče o pacienty léčené peritoneální dialýzou, léčbu komplikací a využití moderní metody automatické peritoneální dialýzy (cycler)
  • ve spolupráci s oddělením chirurgie zajištění implantace peritoneálních katétrů
  • ve spolupráci s interním oddělením zajištění hospitalizace pacientů, kteří s peritoneální dialýzou začínají, případně mají komplikace této metody
  • příprava pacientů k příbuzenské a preemptivní transplantaci ledviny
  • konziliární činnost

T + 420 596 193 750

Telefonické objednávání a informace

Denně 07:30 – 08:30

Ordinační hodiny:

pondělí 08:40 – 12:00 ordinace lékaře
12:30 – 15:00 ordinace lékaře
úterý 08:40 – 12:00 ordinace lékaře
12:30 – 15:00 ordinace lékaře
středa 08:40 – 12:00 ordinace lékaře
12:30 – 15:00 ordinace lékaře
čtvrtek 08:40 – 12:00 ordinace lékaře
12:30 – 15:00 ordinace lékaře
pátek 08:40 – 12:00 ordinace lékaře (1x měsíčně PD)
12:30 – 15:00 akutní pacienti

Pracovna sestry

Váš prohlížeč nepodporuje Flash


Ambulance – vyšetřovna

Váš prohlížeč nepodporuje Flash