Spektrum péče

Malé výkony na periferních nervech

Syndrom karpálního tunelu, kubitálního tunelu, atd. Výkon je prováděn ambulantně v lokální anestezii. Rekonvalescence trvá dle výkonu 3-4 týdny po operaci.

Větší výkony na periferních nervech

Akutní úrazy, poúrazové poškození funkce nervů, nádory nervů. Výkon se provádí v celkové anestezii, následuje 2 denní hospitalizace, rekonvalescence dle výkonu 3 týdny až měsíce.

Operace degenerativních onemocnění páteře (krční, hrudní, bederní)

Může jít o dekompresivní výkony, fúze páteře, implantace funkčních náhrad. Jsou prováděny v celkové anestezii, operuje se předními či zadními přístupy, předním a přímým extraperitoneálním přístupem a také miniinvazivními technikami. Hospitalizace trvá od 3 dnů do 7 dnů. Často následuje ambulantní nebo ústavní rehabilitační péče a rekonvalescence podle onemocnění a typu zákroku zhruba 2 měsíce.

Operace poranění páteře

Většinou zlomeniny obratlových těl. Zákrok je prováděn v celkové anestezii. Doba hospitalizace a doba rekonvalescence vždy závisí hlavně na tom, zda byla současně poraněna mícha nebo míšní kořeny a zda je tedy pacient bez poruchy hybnosti končetin nebo různě těžce ochrnutý. Operují se poranění krční, hrudní, bederní páteře, předními nebo zadními přístupy při stabilizacích, nebo miniinvazivními technikami s pomocí aplikace tmelů do poškozeného obratle (vertebroplastika, kyfoplastika). Pacienti vstávají 2. pooperační den a 3. den odchází do domácího ošetření, při postižení hybnosti končetin následuje rehabilitace v RÚ.

Operace karotické tepny na krku

Operačně se provádí v celkové, či regionální anestezii (pacient není uspaný). Výkon trvá 1-2 hodiny. V den výkonu je pacient sledován na JIP. Domů odchází 4-7 den po operaci.

Endovaskulární řešení – STENT, je radiointervenční metoda, prováděna angiologem na angiografické lince a pacient je předem připraven antiagregačními preparáty a hospitalizován na neurochirurgickém oddělení. Většinou se provádí za dohledu lékaře-anesteziologa nebo v celkové anestezii. V den zákroku zůstává na JIP a hospitalizace trvá většinou 3 dny.

Po jakémkoli výkonu na karotické tepně jsou vždy nutné pravidelné ultrazvukové kontroly.

Cévní operace mozku (mozkových výdutí, malformací)

Provádí se buď otevřeně kraniotomí nebo zavřeně radiointervenčně. Vždy je pacient v celkové anestezii. Také následuje léčba na JIP. Doba hospitalizace a rekonvalescence nejvíce záleží na tom, zda šlo o akutní výkon nebo plánovaný výkon a v jakém vstupním stavu po krvácení se pacient nachází.

Operace nádorů mozku, mozkových obalů, base lební, očnic

Provádí se vždy v celkové anestezii, pod kontrolou mikroskopu, často s použitím neuronavigace. Monitorujeme funkci mozkových nervů. Je-li nádor poblíž životně důležitých center, provádíme výkon s použitím přímé mozkové stimulace při vědomé fázi – pacient je probuzený. Doba hospitalizace a rekonvalescence závisí nejvíce na typu nádoru a nutnosti následné léčby (ozařování, gama nůž, chemoterapie).

Operace poranění mozku, lebky, obličeje

Jedná se většinou o život zachraňující výkony. Kromě odstranění výronů krevních či zhmoždění mozku z kraniotomie nebo návrtu, je prováděna i hemikraniektomie (odstranění poloviny klenby lební) v léčbě nezvládnutelné nitrolební hypertenze.

Doba hospitalizace a rekonvalescence záleží vždy na tíži poranění. Plastiku klenby lební provádíme následně do jednoho měsíce.

Operace poruch cirkulace mozkomíšního moku

Jsou prováděny po předoperačním testování. Dle potřeby jsou zaváděny ventrikuloperitoneální shunty, nebo je proveden výkon endoskopem. Doba hospitalizace bývá do týdne a rekonvalescence závisí hlavně na typu poruchy.