Neurologie

Neurologie se zabývá diagnostikou a léčbou všech neurologických stavů a onemocnění, s návazností na další pracoviště (Neurochirurgie, ARO – HBO, RDG, klinické laboratoře, Interna, , RHC), ale i jiná zdravotnická zařízení v našem regionu i mimo něj.

Pedagogická činnost ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou Opava, NCO NZO Brno, Institutem Bazální stimulace.

Péče o naše pacienty je rozdělena do ambulantní a lůžkové části:

2 lůžkové stanice mají celkem 38 lůžek + nadstandardní pokoj

Stanice JIP má celkem 8 lůžek s možností monitorace všech vitálních funkcí včetně monitorace 4kanálového EEG. Dále jsou k dispozici 4 přístroje pro umělou plicní ventilaci, včetně možnosti dlouhodobé plicní ventilace.