Akreditace

Akreditované pracoviště pro ošetřování v rámci konceptu bazální stimulace