EEG laboratoř

Elektroencefalografie je jednou z elektrofyziologických vyšetřovacích metod, kterých používá moderní medicína ke svým diagnostickým účelům. K největším a nejvýraznějším změnám v mozkové tkáni dochází tehdy, jestliže je tkáň postižena nějakým patologickým procesem, např. epileptickým ohniskem, nádorem, krvácením, zánětem, traumatem atd. Pro diagnostické účely se EEG využívá pro registrování subklinické patologické aktivity, a to v období i mezi záchvaty. Průkaz této subklinické patologické aktivity stačí k spolehlivé diagnóze epilepsie.

V současné době používáme na našem pracovišti přístroj EEG 32 od firmy ALIEN s možností pořízení videozáznamu. Snímáme nativní EEG záznamy, hodinové záznamy a záznamy po spánkové deprivaci. Díky kamerovému systému, který je plně synchronizován s EEG křivkou, podává lékaři velmi přesný obraz toho, co se děje na jedné straně s pacientem (záškuby, křeče) a na druhé straně, co se odehrává v té chvíli v mozku pacienta (snímání mozkové aktivity).

  • Možnost komerčního vyšetření-zda žadatel splňuje podmínky k profesionálnímu řízení motorových vozidel skupiny 2 , podle zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  • Možnost komerčního vyšetření zaměstnanců Českých drah.

lékaři
MUDr. Jan Rajner
MUDr. Laureta Michnáčová

Sestry:
Dana Uřinovská
Marie Balková
T +420 596 192 547