EMG laboratoř

Elektromyografie patří mezi vyšetřovací techniky, které napomáhají hodnotit funkční stav pohybového systému a jeho inervace. K vyšetření používá přístroj zvaný elektromyogra, zn. Medelec. Je opatřen elektrodami, zesilovačem, procesorem a obrazovkou. Při vyšetření lékař používá jedné ze dvou technik podle charakteru onemocnění. Techniky se nazývají kondukční a jehlové. Vyšetření pomáhá lékaři rozlišit jednotlivé druhy nervosvalových onemocnění.

Naše pracoviště je schopno vyšetřit celou škálu onemocnění nervového systému od mozkové kůry až k periferním nervům na končetinách. Zabýváme se především vertebrogenními poruchami – výhřezy disků, periferní neuropatie jak profesionální, tak postraumatické, metabolické či hormonální aj. Jsme schopni vyšetřit i centrální struktury od mozkového kmene přes kůru a míchu.

CENTRUM PRO APLIKACI BOTULOTOXINU na EMG pracovišti:

Aplikace Botulotoxinu se provádí u vybraných diagnóz, např. torticollis, blefarospasmus aj. Aplikace Botulotoxinu je pro tyto pacienty velkým přínosem.

Součástí EMG pracoviště je LABORATOŘ EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ

Zahrnuje tyto vyšetřovací metody:

  • VEP – zrakové evokované potenciály
  • BAEP – sluchové evokované potenciály
  • SSEP – somatosenzorické evokované potenciály
  • MEP – motorické evokované potenciály pomocí transkraniální magnetické stimulace (TMS)

Lékaři:
MUDr. Marcela Jiříková
MUDr. Jiří Teodor Novák
MUDr. Pavel Janeček
T +420 596 192 246
T +420 596 192 574

Sestry:
Marie Řepová
Pavlína Konetzná