Hyperbarická oxygenoterapie

Ve spolupráci s pracovištěm Centra hyperbarické medicíny při ARO oddělení MNO se podílíme na léčbě pacientů s otravou kysličníkem uhelnatým, kesonovou nemocí. Na lůžkách JIP i standardních stanic hospitalizujeme pacienty po dohodě s pracovištěm Centra hyperbarické medicíny prakticky z celé Moravy.

Jako jediné neurologické pracoviště na Moravě přijímáme pacienty indikované k terapii hyperbarickým kyslíkem po těžkých kraniocerebrálních poraněních, stavech po oběhové zástavě a pacienty s apalickým syndromem. Jedná se vždy o plánované hospitalizace. Vždy je nutná konzultace ošetřujícího lékaře s lékařem Centra hyperbarické medicíny.