Oddělení centrální sterilizace

Provádí sterilizaci pomocí páry pod tlakem v parních sterilizátorech (autoklávech) a sterilizaci plazmou, u které je vlastním sterilizačním médiem peroxid vodíku H2O2, jedná se tedy o sterilizaci velmi ekologickou a nástroje po této sterilizaci jsou k dispozici k okamžitému použití do 50 min bez potřeby odvětrání zbytkových residui.

Pro privátní zdravotnická zařízení, kosmetické služby, pedikúry atd. nabízíme tyto služby:

  • Ultrazvukové čistění instrumentaria
  • Strojní čistění v automatických desinfektorech pro veškeré instrumentarium i pro termolabilní zdravotnické pomůcky
  • Sterilizaci párou pod tlakem při teplotách 121ºC
  • Sterilizaci párou pod tlakem při teplotách 134ºC
  • Sterilizaci pro tzv. termolabilní pomůcky v plazmovém sterilizátoru (viz.výše)

Materiál je v přísně hygienických podmínkách balen do sterilizačních obalů a před expedici zákazníkovi je opatřen ochrannou igelitovou folii.

Každý z jednotlivých kusů je označen dobou exspirace dle české legislativy.

Jsme nositeli certifikace dle normy ISO 9001 a ISO 13 485.

Pracovní doba pracoviště:

pondělí až pátek 06:00 – 22:00 hodin
sobota a neděle 06:00 – 18:00 hodin

V areálu nemocnice nás najdete na ul. Nemocniční – pavilon A.

T +420 596 194 272