Oftalmologie (oční)

Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 je pohotovostní služba Oftalmologie v Městské nemocnici Ostrava zajišťována:

Ve spolupráci s Oční klinikou FN Ostrava se podílí na zajištění pohotovostní služby.


Oddělení Oftalmologie je akreditované pracoviště 2. typu poskytující komplexní péči o pacienty s očními chorobami celého Moravskoslezského kraje. Ve specializovaných ambulancích nabízí pacientům diagnostiku a léčbu onemocnění předního i zadního segmentu oka pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení.
Poskytuje ambulantní chirurgickou léčbu předního segmentu oka, šedého zákalu, očních víček a onemocnění očnice.

Ambulantní část oddělení se nachází v přízemí nově zrekonstruované budovy pavilonu G, operační sály a lůžková část oddělení jsou umístěny ve 2. patře. Do budovy je možný i bezbariérový přístup přes neurologickou ambulanci.

Lůžková část disponuje 5 lůžky – pokles lůžkového fondu je v současnosti celosvětovým trendem. Pokoje jsou prostorné, s vlastním sociálním zařízením. Na lůžkovém oddělení jsou hospitalizováni převážně pacienti po komplikovaných očních operacích, po závažných očních poraněních a pacienti vyžadující speciální diagnosticko-terapeutickou péči.

Součásti oddělení jsou dva moderní špičkově vybavené operační sály pro nitrooční chirurgii.

Lékaři oftalmologie taktéž zajišťují konziliární vyšetření hospitalizovaných pacientů v rámci MNO.