Ambulance

Ve všech ambulancích je zaveden objednávkový systém. Objednat se můžete telefonicky na T +420 596 192 263.

Akutní stavy a malé děti ošetřujeme přednostně.

Provoz ambulancí oddělení Oftalmologie MNOF

  • v ambulancích byl zaveden objednávací systém – recepce
    T +420 596 192 263

Ordinační doba

pondělí 07:00 – 15:00
úterý 07:00 – 15:00
středa 07:00 – 15:00
čtvrtek 07:00 – 15:00
pátek 07:00 – 15:00

Provozní doba

pondělí 07:00 – 15:30
úterý 07:00 – 15:30
středa 07:00 – 15:30
čtvrtek 07:00 – 15:30
pátek 07:00 – 15:30

Všeobecná ambulance

Zajišťuje ošetření akutních stavů (záněty, úrazy, náhlé poruchy vidění), kontroly po operacích, předpis brýlí, vyšetření neprůchodnosti a průplachy slzných cest kojenců a dospělých. Provádí se zde také preventivní prohlídky, konziliární vyšetření hospitalizovaných pacientů z jiných oddělění MNO, vyšetření před operací katarakty a odstranění sekundárního šedého zákalu NdYAG kapsulotomií.

Poradna pro zadní segment

Poradna pro zadní segment se věnuje problematice onemocnění sklivce a sítnice, zejména degenerativních změn žluté skvrny a diabetické retinopatie. Nabízíme komplexní diagnostické vyšetření zahrnující biomikroskopické vyšetření na štěrbinové lampě, panfundoskopické vyšetření sítnice, fotodokumentaci, ultrazvukové vyšetření, optickou koherentní tomografii (OCT) a fluorescenční angiografii. Léčebná péče diabetiků spočívá v ošetření argon laser fotokoagulací.

Glaukomová poradna

Glaukomová poradna se věnuje pacientům se zeleným zákalem, který je druhou nejčastější příčinou slepoty ve světě. Provádíme komplexní diagnostiku glaukomu včetně gonioskopie, perimetru a vyšetření zrakového nervu pomocí optické koherentní tomografie (OCT). Kromě konzervativní terapie nabízíme v indikovaných případech také možnost laserové (laserová iridotomie, selektivní laserová trabekuloplastika) nebo chirurgické terapie glaukomu (trabekulektomie, implantace Ex-press). Všechny výkony kromě některých chirurgických zákroků provádíme ambulantně.