Pohotovost

Ve spolupráci s Oční klinikou FN Ostrava se podílí na zajištění pohotovostní služby.
Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 je pohotovostní služba Oftalmologie v Městské nemocnici Ostrava zajišťována: