Pohotovost

Ve spolupráci s Oční klinikou FN Ostrava se podílí na zajištění pohotovostní služby.
Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 je pohotovostní služba Oftalmologie v Městské nemocnici Ostrava zajišťována: