Ortopedie

Ortopedie Městské nemocnice Ostrava poskytuje komplexní péči ortopedickou a traumatologickou pohybového ústrojí.

Základními 2 pilíři ortopedické operativy našeho oddělení jsou náhrady kloubů a artroskopické operace. Kromě toho provádíme mimo operace páteře i další ortopedické výkony jako korekce vad nohy, osteotomie a výkony na šlachách a měkkých tkáních při řešení vrozených a získaných deformit pohybového aparátu. Dále operace nezhoubných a některých zhoubných nádorů, výkony u infekčních komplikací a zánětů pohybového ústrojí.

Provádíme výkony při úrazech pohybového aparátu se zvláštním zaměřením na složitá poranění kloubů.

Provádíme i operace z oblasti sportovní ortopedie a traumatologie.

Ortopedie Městské nemocnice Ostrava poskytuje komplexní péči ortopedickou a traumatologickou pohybového ústrojí.