Z historie Ortopedie MNO

Ortopedické oddělení v Ostravě-Fifejdách bylo založeno v roce 1948 primářem MUDr. Karlem Novotným, žákem profesora Frejky. Prim. Novotný byl vynikajícím operatérem, byl jedním z prvních, kteří operovali čepičky Smítne-Petersenovy při koxartróze, Judetovy endoprotézy, při meniscectomii používal Smillieho techniku, zavedl Bankartovu plastiku u recidivujících luxací ramene a patřil k protagonistům zavádějícím novou techniku osteosyntézy kostí AO. V roce 1972 jako druhý po prof. Čechovi implantoval totální náhradu kyčelního kloubu POLDI.

Účastnil se práce ve výboru Československé ortopedické společnosti, byl zakládajícím členem České ortopedické společnosti a předsedou její traumatologické komise. Dále byl členem francouzské ortopedické společnosti a členem rakouské společnosti pro úrazovou chirurgii. Ve velké oblibě měl i sportovní traumatologii, byl sportovním lékařem ostravského Baníku.

Zemřel v plném pracovním tempu v 62 letech.

Jeho následovník a kolega byl doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc, který působil ve funkci primáře oddělení pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí v Městské nemocnici na Fifejdách v letech 1978 – 1991. Jako krajský odborník pro ortopedii v tehdejším Severomoravském kraji se v okresech zasloužil o jejich rychlý růst. V roce 1984 se jako zkušený traumatolog přičinil o vznik traumatologického oddělení v naší nemocnici. Měl zásluhu na tom, že naše oddělení jako první v ostravském regionu začalo rutinně implantovat totální náhrady kyčelních kloubů a poté i kloubů kolenních. Zasloužil se významně i o rozvoj dalších oblastí, jako dětské a septické ortopedie, byl spoluautorem systému preventivního vyhledávání ortopedických vad, zejména kyčelních kloubů u novorozenců. Tento systém je nyní široce zaveden a funguje na těchto principech dosud. Jeho péčí byl na oddělení k dispozici artroskop již od roku 1979 a od roku roku 1989 se artroskopie stala běžně využívanou technikou.

Docent Kundrát se věnoval širšímu spektru ortopedické problematiky typickému spíše pro klinická pracoviště vyššího typu. Byl vynikající operatér, ale i výborný diskutér na odborných fórech a v komisích odborníků. Léta působil i jako oddílový lékař ligových fotbalistů ostravského Baníku a k jeho klientele patřili i hráči jiných ligových klubů.

V letech 1991 až 2006 byl primářem oddělení doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CSc., který rovněž vyrostl na mateřském ostravském pracovišti vedle primáře Novotného a docenta Kundráta. Vedl oddělení v nelehkém období transformace celé společnosti i ortopedie a traumatologie jako celku. Výborným způsobem navázal na odkaz svých předchůdců, měl pověst vynikajícího operatéra novátora, který se nebál zavádět nové metody do praxe, zejména v oblasti endoprotetiky, jako například náhradu loketního a hlezenního kloubu či nové revizní systémy. Zvládal ty nejobtížnější operace, včetně pánevních osteotomií, proslul jako traumatolog, zvláště u zlomenin pánve a v oblasti kyčelního kloubu.

Vydal několik publikací zabývajících se problematikou použití paměťových skob. Věnoval se i výukové činnosti na Ostravské univerzitě a posudkové činnosti v rámci kraje.

V letech 2007 – 2012 byl primářem oddělení MUDr. Karel Foldyna, odchovanec fifejdské ortopedie.

Současným primářem Ortopedie je MUDr. Michal Mačák.

Na oddělení vyrostlo a bylo připraveno celkem 23 budoucích primářů dalších ortopedických, rehabilitačních a protetických oddělení.