Spektrum péče

Odstranění nosohltanové mandle – adenotomie

Operace je doporučena hlavně u dětí. Provádí se v celkové intubační anestezii (uspaný pacient).

Endoskopem, tj. optickým přístrojem s kamerou, je zpřehledněn nosohltan. Poté je kyretou odstraněna nosohltanová mandle a je zastaveno krvácení.

Pokud výkon proběhne bez komplikací, propouštíme dítě v den operace domů.

Odstranění krčních mandlí – tonsilektomie

Operace se provádí v místním znecitlivění nebo celkové anestesii za hospitalizace.

Operatér odstraňuje krční mandle, které jsou uloženy ve svých lůžkách na přechodu dutiny ústní v hltan.

Při operaci v místním znecitlivění (injekcí do sliznice mandle) je pacient při vědomí a spolupracuje s operatérem.

Operace v celkové intubační anestezii se provádí za přítomnosti anesteziologa.

Po odstranění mandlí se staví krvácení. Poté je pacient probuzen.

Zmenšení krčních mandlí – tonsilotomie

Operace je doporučována u pacientů, kteří mají krční mandle zvětšené, což způsobuje potíže s dýcháním, zejména ve spánku. Tyto potíže se projevují chrápáním či krátkodobými zástavami dechu, které zatěžují krevní oběh u pacienta.

Operace se provádí v místním znecitlivění (injekčně) nebo častěji v celkové inkubační anestezii za přítomnosti anesteziologa. Operace se provádí samostatně nebo v kombinaci s odstraněním nosohltanové madle.

Na našem pracovišti se při operaci aplikuje speciální sondou radiofrekvenční energie do tkáně krční mandle. Zákrok způsobí vnitřní zjizvení tkáně, což vede k úbytku objemu mandle až o 30 %. Tím dojde ke zlepšení dýchání a zmírnění či úplnému vymizení obtíží.

Den po operaci je pacient propuštěn domů.

Operace štítné žlázy – totální thyreoidektomie

Důvodem operace je onemocnění štítné žlázy. Operaci doporučuje endokrinolog, který doporučuje většinou celé odstranění štítné žlázy, ve výjimečných případech může doporučit jen odstranění jednoho ze dvou laloků štítné žlázy (hemithyreoidektomie). Pacient je vždy hospitalizován.

Operace se vždy provádí v celkové anestezii. Z horizontálního kožního řezu, jehož délka je závislá na velikosti žlázy, preparujeme měkké tkáně a svaly směrem k povrchu žlázy. Pečlivě je stavěno krvácení (podvazy nebo bipolární elektrokoagulací). Na zadní ploše laloků žlázy leží 4 příštítná tělíska (2 horní a 2 dolní). Tato tělíska regulují hladinu vápníku v krvi. Dále jsou vyhledány 2 zvratné nervy, které ovládají pohyb hlasivek. Po odstranění celé žlázy se provádí revize krvácení, poté je zaveden přes kůži drén. Jednotlivé svalové a podkožní vrstvy jsou postupně sešity jednotlivými stehy. Používá se osvědčený vstřebatelný šicí materiál.

Kůže je sešita jedním postupným nitrokožním nevstřebatelným stehem.

Operační rána je denně převazována. Nitrokožní steh je odstraněn 6. den po operaci a pacient je v tento den propuštěn domů.

Operace nádorů příštítných tělísek – parathyreoidektomie

Operace doporučuje endokrinolog. Je prováděna v celkové anestezii pod dohledem anesteziologa. Je zvolen horizontální kožní řez v jugulu. Rozpreparují se měkké tkáně a svaly nad předním povrchem štítné žlázy. Dle scintigrafického nálezu před operací je hledáno patologicky změněné příštítné tělísko. Po jeho nalezení je malý kousek tkáně odeslán k rychlé biopsii na oddělení Patologie. Po potvrzení nálezu jsou svalové a podkožní vrstvy sešity jednotlivými vstřebatelnými stehy. Kůže je sešita jedním nitrokožním stehem.

Ten je odstraněn 6. den po operaci a pacient je propuštěn domů.

Operace odstávajících ušních boltců – otoplastika

Operace se provádí nejčastěji u dětí. Operujeme v celkové intubační anestezii, za přítomnosti anesteziologa. Provedeme kožní řez za ušním boltcem, vytneme nadbytečnou část chrupavky ušního boltce. Následné sešití chrupavky jednotlivými vstřebatelnými stehy. Tím se zmenší úhel mezi zadní plochou ušního boltce a hlavou. Na závěr je sešit kožní řez jednotlivými nevstřebatelnými stehy. Tyto stehy se odstraňují 6. den po operaci. Aby byl dosažen plánovaný kosmetický efekt, je nutné používat elastickou čelenku přes operované uši po dobu několika následujících týdnů (2-3 ).

Zavedení ventilační trubičky do bubínku – transtympanická drenáž středoušní dutiny

Při tomto zákroku v celkové anestezii se pod mikroskopem provede drobný nářez bubínku (asi 2 mm), odsaje se obsah středoušní dutiny a do bubínku se vsadí ventilační trubička, která vyrovnává tlak mezi středoušní dutinou a zevním zvukovodem.

Pacient v den operace může odejít domů.

Operace středoušní dutiny a kostěnného výběžku za uchem – atikoantrotomie a mastoidektomie

Mastoidektomie se provádí v celkové anestezii, za přítomnosti anesteziologa.

Kožní řez je veden těsně za ušním boltcem. Po obnažení povrchu kosti je otevřen kostěný výběžek za uchem a odstraněny všechny zánětem zničené kostěné struktury. Kost je vytvarována do tvaru nálevky. Je rozšířeno přirozené spojení dutinek výběžku se středoušní dutinou. Na závěr je provedeno sešití kůže za uchem pomocí jednotlivých nevstřebatelných stehů.

Při operaci středoušní dutiny je zvolen kožní řez z přední nebo zadní strany boltce. Po odklopení bubínku nebo jeho zbytků je provedena revize středoušní dutiny a přilehlých dutinek ve spánkové kosti. Je zhodnocen stav středoušních kůstek. Po vyčistění uvedených struktur je ještě prohlédnut bubínek, při perforaci je uzavřen štěpem ( myringoplastika) a středoušní dutina je oddělena od zevního zvukovodu.

Operace proděravělého bubínku – myringoplastika

Dírky v bubínku vznikají buď po úrazech, nebo při chronickém zánětu středního ucha. Kožní řez se vede před nebo za ušním boltcem. Operatér otevírá kostěné dutinky za uchem a touto cestou se dostává do středoušní dutiny. Bubínek nebo jeho zbytek je odklopen a na místo dírky v bubínku se položí tkáňový štěp (blanka ze svalu, kousek blanky na chrupavce nebo celý terčík chrupavky ušního boltce). Bubínek se sklopí zpět na původní místo a přitamponuje se. Tamponáda zevního zvukovodu se odstraní za 10 dnů od operace. Kožní řez je sešit jednotlivými nevstřebatelnými stehy, které se odstraňují 6 den po operaci.

Pacient je hospitalizován asi týden, poté dochází na ambulantní kontroly.

Operace vybočené nosní přepážky – septoplastika

Operace se většinou provádí v celkové anestezii pod dohledem anesteziologa. Pacient je hospitalizován.

Sliznice nosní je naříznuta při předním okraji nosní přepážky a poté nadzdvižena od chrupavky a kosti přepážky. Vybočené části chrupavky nebo kosti přepážky jsou odstraněny a zbytky tkání jsou vymodelovány do střední roviny. Naříznutá sliznice nosní se sešije jednotlivými stehy. Na závěr operace se z každé strany nosní přepážky přiloží umělohmotné pásky, které drží nový tvar přepážky. Obě nosní dutiny jsou vytamponovány proužky gázy. Tím je zabráněno tvorbě krevních výronů pod sliznicí přepážky. Tamponáda je odstraněna za 2 dny a umělohmotné proužky za 5 dnů po operaci.

Operační úprava zevního tvaru nosu – rhinoplastika

Operace se provádí v celkové anestezii, pod dohledem anesteziologa. Pacient je hospitalizován. Po naříznutí sliznice nosní v oblasti nosní předsíně a po odklopení sliznice z chrupavčité a kostěné části zevního nosu tvaruje operatér dlátkem a rašplemi chrupavčitý skelet zevního nosu do požadovaného tvaru. Dále je používáno několik specializovaných nástrojů. Při uspokojivém tvaru zevního nosu je sliznice sklopena zpět a sešita. Obě nosní dutiny jsou tamponovány proužky gázy.

Zevně se na nos přiloží tvarovatelná kovová dlaha, která se fixuje náplastí.

Tamponáda nosní se odstraňuje za 2 dny, kovová dlaha za 10 dnů.

Odstranění nosních polypů – polypektomie

Operace se provádí většinou v lokální anestezii. Operatér speciálními nástroji odstraňuje postupně jednotlivé nosní polypy. Po zprůchodnění nosu je stavěno vzniklé krvácení.

Proužky gázy s anemizačním roztokem, při silnějším krvácení mastné proužky formou přední tamponády.

Použití speciálního přístroje – shaveru. Tento přístroj má rukojeť a z ní vycházející kovovou trubici, ve které se otáčí ostrá fréza. Polypy jsou nasávány do operačního okénka a rychle řezány na drobné kousíčky, které se odsají.

Funkční chirurgie dutiny nosní a dutin přínosových

FESS – Functional Endonazal Sinus Surgery

Výkon je prováděn v celkové intubační anestezii pod dohledem anesteziologa. Pacient je hospitalizován. Pomocí optiky a speciálních nástrojů zavedených do nosní dutiny se postupně otvírají přínosové dutiny s patologickým obsahem. Předoperační počítačové vyšetření (CT) dutin upřesní rozsah operace. Patologicky odstraněná sliznice se odstraní. Na závěr operace jsou nosní dutiny vytamponovány proužky mastné gázy. Tamponáda se odstraňuje za 2 dny.

Hospitalizace trvá 5 dnů.

Zmenšení zbytnělých nosních lastur

RFITT – radiofrekvenčně indukovaná termoterapie nosních skořep

Operace se provádí jako samostatný operační výkon v místním znecitlivění či jako součást větších operací v dutině nosní.

Sliznice nosní dutiny se znecitliví sprejem a poté injekcí anestetika. Po nastoupení plného účinku anestetik je zavedena jehlová sonda pod sliznici nosních lastur a tkáně jsou tepelně ošetřeny. Celý zákrok trvá asi 15 minut.

Operace příušní slinné žlázy – parotidektomie

Nejčastěji je tato operace prováděna pro zjištěné nádory příušní žlázy.

Operace se provádí v celkové anestezii, pod dohledem anesteziologa. Je zvolen esovitý kožní řez kolem ušního lalůčku. Obnažena přední plocha žlázy a upřesněno uložení nádoru. Při této operaci je důležité prvotní nalezení nervových struktur lícního nervu, jehož kmen vychází z hlavy pod ušním lalůčkem. Po nalezení nervových proužků lícního nervu můžeme s přehledem resekovat část slinné žlázy s tumorem. Tímto postupem se snažíme výrazně zmenšit pooperační obrny lícního nervu.

Na závěr je zaveden do operační rány drén, měkké a svalové tkáně jsou sešity jednotlivými stehy. Při šití kůže kombinujeme jednotlivé stehy s nitrokožním stehem.

Doba hospitalizace 6 dnů.

Operace patologických nálezů v oblasti hlavy a krku – excise a exstirpace

Operace se provádí v místním znecitlivění nebo v celkové anestezii. Pacient je operován ambulantně nebo hospitalizován. Závisí na výkonu. Po vyoperování patologického útvaru je stavěno krvácení, dle nálezu zavedeny drény do rány. Měkké tkáně a svaly jsou sešity jednotlivými vstřebatelnými stehy. Kůže je šita nitrokožním stehem.

Vyoperované patologické tkáně jsou odeslány k histologickému vyšetření pro stanovení diagnózy.

Operační ošetření hnisavých ložisek v oblasti hlavy a krku – incise

Operační výkon se provádí v lokálním znecitlivění nebo v celkové anestezii, pod dohledem anesteziologa. Hnisavé ložisko je nalezeno většinou pomocí ultrazvuku a RTG (výpočetní tomografie – CT). Po naříznutí (incisi) měkkých tkání nad ložiskem se provádí odběry hnisu na bakteriologické vyšetření, poté je hnisavé ložisko vypláchnuto a do něj zavedeny drény na odvádění hnisu. Drény jsou nejdříve odstraněny za 2 dny. Pacient je v některých těžších případech hospitalizován.

Ošetření krevního výronu v oblasti ušního boltce – incise othematomu

Výkon se provádí v místním injekčním znecitlivění. Je naříznuta kůže a krevní sraženina vypuštěna. Přiložen komprimující obvaz s tampony, který vymodeluje záhyby ušního boltce.

Obvaz je ponechán 5 dnů po zákroku.

Napravení zlomených nosních kůstek – reposice

Výkon se provádí v celkové anestesii za přítomnosti anesteziologa. Vybočené nebo vpáčené nosní kůstky jsou tlakem prstů nebo pomocí nástrojů vráceny do původní polohy.

Přímé vyšetření hrtanového vchodu – direktoskopie

Důvodem vyšetření bývá zpravidla objasnění a vyřešení potíží s hlasem, bolesti při polykání, dechové potíže. Výkon se provádí v celkové anestezii, za přítomnosti anesteziologa. Nad hrtanový vchod je ústy zaveden kovový tubus se zdrojem studeného světla. Tubusem jsou poté zaváděny operační nástroje, kterými provádíme přímo odběry tkání

Pacient je hospitalizován. Dle rozsahu a průběhu výkonu je pacient propuštěn domů.

Operační otevření průdušnice – tracheotomie

Důvodem k operaci je dechová nedostatečnost. Je buď akutní, nebo postupně narůstající.

Výkon je prováděn většinou v celkové anestezii, za přítomnosti anesteziologa.

Je volen horizontální kožní řez v krční jamce (jugulu), jsou rozpreparovány svaly před průdušnicí. Do průdušnice je vytvořeno okénko, kterým je zavedena kanyla, kterou pacient dýchá. Okraje kožního řezu jsou sešity k zavedené kanyle.

Kanyla pro dýchání se zavádí většinou dočasně, po zlepšení dýchání se odstraní a operační rána sroste. Jen ve výjimečných případech kanyla zůstává a pacient o ni pečuje.