Audit pracoviště

Dne 15. 1. 2014 splnilo oddělení Patologie, které je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR, podmínky pro získání Auditu II NASKL pro odbornost 823 – laboratoř patologie a odbornost 807 – patologická anatomie.